Dnevne zakonodajne novosti / 19. maj 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 58/2017 z dne 20.10.2017
TEMA DNEVA
Le pol ure v čakalnici
Tema dneva

Vlada je potrdila predlog novele zakona o pacientovih pravicah. Predlog prinaša novosti na področju napotitev, vodenja čakalnih seznamov in informiranja bolnikov. Z njim med drugim uvajajo novo vmesno stopnjo nujnosti - "zelo hitro". Bolniki z napotnico s takšno stopnjo nujnosti bodo morali biti pregledani v 14 dneh. Novela zakona kot dopustno čakalno dobo pred ordinacijo oziroma poenoten čakalni čas predvideva 30 minut. So pa določene tudi izjeme, denimo za tiste, ki potrebujejo nujno pomoč, ter tiste, ki v ordinacijo pridejo nenaročeni. Bolniki z novelo dobivajo tudi določene obveznosti. Tako bodo morali deset dni pred načrtovanim posegom ali specialističnim pregledom izvajalcu sporočiti svojo odsotnost.

Okrepljen položaj varuha človekovih pravic
Vlada je pripravila predlog novele zakona o varuhu človekovih pravic. Osnovni cilj predloga je zagotoviti polno izvajanje Pariških načel o statusu državnih institucij za človekove pravice, s čimer bi okrepili mandat institucije varuha in mu omogočili pridobitev statusa A po Pariških načelih. Novela zakona pa uvaja tudi institut zagovorništva otrok. To bo delovalo v okviru institucije varuha, po navedbah vlade pa njegova ustanovitev odgovarja na pomanjkanje primernih osebnostno opremljenih in strokovno usposobljenih oseb. Zagovorništvo bo izvajala mreža prostovoljcev, ki mora zagotavljati enako dostopnost do zagovornika vsem otrokom.

Bruselj in red na slovenskih mejah
Evropska komisija je pripravila dodatna navodila za izvajanje sistematičnega nadzora na zunanjih mejah EU za učinkovitejši in bolj tekoč nadzor na slovensko-hrvaški meji. Prehod na ciljni nadzor je smiseln zlasti na višku turistične sezone, a le pod pogojem, da varnost ne bo ogrožena, je poudaril državni sekretar Boštjan Šefic. Po njegovih besedah smernice dejansko ne uvajajo nič novega, dajejo le določene napotke. Komisija navaja, naj Slovenija do vstopa Hrvaške v schengenski informacijski sistem 27. junija izvaja sistematični nadzor pri vstopu v državo in ciljnega pri izstopu, Hrvaška pa obratno. V konicah in ob določenih dneh v času turistične sezone naj državi usklajeno izvajata ciljni nadzor.

Prepoved transmaščob v živilih
Združena levica je v parlamentarno proceduro vnovič vložila predlog zakonskih sprememb, s katerim bi omejili vsebnost transmaščob v živilih, in sicer na največ dva grama na sto gramov vseh maščob v nekem prehranskem izdelku. Zakona, ki ga je obljubilo ministrstvo za zdravje, s katerim bi zadevo celovito in sistemsko uredili, namreč še vedno ni, je na novinarski konferenci pojasnil Luka Mesec. Pri tem je ocenil, da slovenski prehranski proizvajalci s prilagajanjem ne bodo imeli velikih težav, ker so večinoma že prilagojeni, težave pa nastajajo pri uvoženih prehranskih izdelkih, torej bi morala bolj strogo nastopiti inšpekcija.

Novela zakona o osnovni šoli
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v javno razpravo posredovalo predlog novele zakona o osnovni šoli, ki po novem ureja samo izobraževanje šoloobveznih otrok, uvaja spremembe pri nacionalnem preverjanju znanja in učenju tujih jezikov. Novela zakona po novem opredeljuje pravico do izbire izobraževanja v javni ali zasebni osnovni šoli. Med pomembnimi novostmi je nov model nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Po novem se NPZ uvaja v 3. razred osnovne šole, v 9. razredu se bodo ocene vpisovale v redovalnice, za vse tri razrede (3., 6., in 9.) pa bo preverjanje znanja obvezno. Tudi pouk prvega tujega jezika se bo po novem izvajal v sklopu obveznega programa.

Pripravljen predlog gradbenega zakona
Vlada je potrdila predlog gradbenega zakona ter zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Glede tretjega zakona iz paketa, o urejanju prostora, so potrebna dodatna usklajevanja, zato ga bo vlada ponovno obravnavala predvidoma na prihodnji seji, so napovedali na Twitterju. Gradbeni zakon bo nadomestil veljavni zakon o graditvi objektov in med drugim razširil definicijo objekta na nekatere gradbene posege, kot so utrditve in ureditve zemljišč, nasipavanja in odkopavanja, ter olajšal pogoje za nekatere vrste gradnje in del, saj ne bo več potrebno gradbeno dovoljenje med drugim za odstranitev objektov in za začasne objekte.(TFL)