Navigacija
Portal TFL

STA novice / Sodni svet od danes deluje po lastnem zakonu

ponedeljek, 20.11.2017

Ljubljana, 20. novembra (STA) - Začenja se uporabljati zakon o Sodnem svetu, ki ga je državni zbor sprejel aprila. Z njim Sodni svet prvič dobiva samostojen predpis, ki sistemsko ureja njegov položaj, pristojnosti in vlogo. Med pomembnimi novimi nalogami zakon Sodnemu svetu nalaga vodenje disciplinskih postopkov zoper sodnike.

Sodni svet je po zakonu ključen organ za kadrovanje v sodstvu, saj med drugim skrbi za izbirne postopke za imenovanje predsednikov rednih sodišč in izvolitev sodnikov, odloča o napredovanjih sodnikov, nezdružljivosti sodniške funkcije in potrjuje ocene, da ne ustrezajo sodniški službi. Hkrati je zadolžen za varovanje samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti, za zagotavljanje kakovosti dela sodišč in sodnikov ter za zagotavljanje javnega ugleda sodstva.

Do zdaj je bilo delovanje Sodnega sveta urejeno po delih v več zakonih, z novim samostojnim zakonom pa je vse zbrano na enem mestu. Zakon, ki se začenja uporabljati danes, med drugim opredeljuje vlogo in naloge državnega sveta, njegovo sestavo, volitve članov, pristojnosti in postopke pred Sodnim svetom. Večina teh poglavij je v bolj ali manj nespremenjeni obliki prenesenih iz drugih zakonov, vsebuje pa zakon tudi nekaj novih določb.

Med drugim zakon Sodnemu svetu nalaga vodenje disciplinskih postopkov zoper sodnike, ki jih je do zdaj vodilo vrhovno sodišče. V ta namen bo moral Sodni svet oblikovati disciplinsko sodišče, ki bo imelo devet članov in štiriletni mandat. Predloge za disciplinske postopke bo predlagal disciplinski tožilec, ki ga bo na predlog vrhovnega sodišča iz vrst vrhovnih sodnikov imenoval Sodni svet. Zakon sicer določa, da se disciplinski postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo novega zakona, dokončajo še po določbah zakona o sodniški službi.

Pri Sodnem svetu bo morala tudi po novem zakoni še naprej delovati komisija za etiko in integriteto, ki preverja spoštovanje kodeksa sodniške etike.

Zakon pa nekoliko drugače ureja financiranje Sodnega sveta. Slednje več ne bo potekalo preko vrhovnega sodišča, pač pa bo Sodni svet v državnem proračunu dobil lastno postavko, kar je tudi bila želja predstavnikov Sodnega sveta, izražena v javnosti.

Sodni svet sicer sestavlja 11 članov, od katerih pet izvoli državni zbor na predlog predsednika republike izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Pri tem se vsaka tri leta (mandat članov je šest let) izvolijo dva ali trije člani sodnega sveta, ki jih izvoli državni zbor, ter trije člani sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki. Vsi člani Sodnega sveta z novim zakonom ohranjajo mandat.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window