31. december 2019
Davčno-finančne obveznosti:
9 dogodkov
Veljavnost pravnih aktov:
74 dogodkov