27. november 2019
Davčno-finančne obveznosti:
0 dogodkov
Veljavnost pravnih aktov:
2 dogodka