18. november 2019
Davčno-finančne obveznosti:
2 dogodka
Veljavnost pravnih aktov:
4 dogodki