15. november 2016
Davčno-finančne obveznosti:
10 dogodkov
Veljavnost pravnih aktov:
51 dogodkov