21. september 2019
Davčno-finančne obveznosti:
0 dogodkov
Veljavnost pravnih aktov:
6 dogodkov