31. maj 2018
Davčno-finančne obveznosti:
5 dogodkov
Veljavnost pravnih aktov:
4 dogodki