7. februar 2019
Davčno-finančne obveznosti:
0 dogodkov
Veljavnost pravnih aktov:
49 dogodkov