8. januar 2020
Davčno-finančne obveznosti:
0 dogodkov
Veljavnost pravnih aktov:
5 dogodkov