Navigacija

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park vojaške zgodovine

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 89-3514/2012, stran 9248 DATUM OBJAVE: 26.11.2012

VELJAVNOST: od 27.11.2012 / UPORABA: od 27.11.2012

RS 89-3514/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.11.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 89/12

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.11.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3514. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park vojaške zgodovine

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 57/12) – v nadalj.: ZPNačrt, 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 15. redni seji dne 8. 11. 2012 sprejel
 

O D L O K
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Park vojaške zgodovine

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina programa opremljanja)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje, ki je z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Parka vojaške zgodovine (Uradni list RS, št. 78/12 – v nadalj.: Odlok o OPPN PVZ) določeno kot enota urejanja prostora (v nadalj.: EUP) PI 46 in PI 47.
 
(2)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN PVZ (v nadalj.: PO OPPN PVZ) vsebuje:
 
-
Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
 
-
Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme,
 
-
Podlage za odmero komunalnega prispevka.
 
(3)
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme na območju, ki je z Odlokom o OPPN PVZ določeno kot EUP PI 46 in PI 47.
 
(4)
Stroški opremljanja zemljišč s komunalno opremo v območju EUP PI 46 in PI 47 se določajo na podlagi tega odloka.
 

2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA

 

2. člen

(obračunsko območje)

 
(1)
Celotno obračunsko območje se glede na Odlok o OPPN PVZ nahaja v EUP PI 46 in PI 47 in obsega 561.048 m2.
 
(2)
Celotno obračunsko območje se deli na 2 obračunski območji v skladu s komunalno opremljenostjo, načrtovanimi prostorskimi ureditvami in faznostjo gradnje komunalne opreme, in sicer:
 
-
Obračunsko območje z oznako O1, ki predstavlja območje načrtovanih prostorskih ureditev za potrebe muzejsko-turistično-izobraževalnih dejavnosti, ki se po letu 2013 dodatno komunalno opremi s celovito prenovo mostu preko železnice na parceli z oznako 46/6-1.
 
-
Obračunsko območje z oznako O2, ki predstavlja območje načrtovanih prostorskih ureditev za potrebe dejavnosti doživljajskega turizma, ki se dodatno komunalno opremi po letu 2013 z ureditvijo obstoječe poti na Primož iz smeri Pivke in Parij ter z ureditvijo arheološkega parka Primož na parceli z oznako 47/5-3.
 
(3)
Program opremljanja obravnava O1 in O2 ločeno za vsako obračunsko območje. Komunalni prispevek se zaračuna za vsako obračunsko območje posebej glede na zaključeno 1. ali 2. fazo izgradnje komunalne opreme, in sicer se komunalni prispevek odmeri za tisto fazo gradnje komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v občinskem proračunu za tekoče oziroma naslednje leto.
 
(4)
O1 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN PVZ opredeljene kot območja s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP) območje centralnih dejavnosti, območje stanovanj in območje prometnih površin ter ne predstavljajo območij, opredeljenih s PNRP območja zelenih površin v obsegu 114.344 m2.
 
(5)
O2 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN PVZ opredeljene kot območja s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP) posebno območje in hkrati predstavljajo območja namenjena gradnji stavb in gradbeno inženirskih objektov, ki nimajo statusa komunalne opreme ter ne predstavljajo območij, opredeljenih s PNRP območja zelenih površin v obsegu 446.704 m2.
 
(6)
Obračunska območja so prikazana na grafičnih prikazih PO OPPN PVZ, in sicer na Karti 2: Prikaz obračunskih območij PO OPPN PVZ.
 

3. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME

 

3. člen

(obstoječa komunalna oprema)

 
(1)
Celotno obračunsko območje PO OPPN PVZ bo opremljeno z:
 
-
Obstoječo komunalno opremo glede na Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11 – v nadalj. Odlok o PO Pivka),
 
-
Načrtovano komunalno opremo glede na Odlok o PO Občine Pivka in
 
-
Dodatno načrtovano komunalno opremo za obračunsko območje PO OPPN PVZ, ki je določena z Odlokom o OPPN PVZ in s projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) – izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Pivka ter oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (1. sklop) – vodovodni sistem Postojna–Pivka in vodovod Buje – I. faza in vodovod Kal, in sicer sklop 1 – čistilna naprava Pivka in sklop 2 – kanalizacija in vodovod aglomeracija (v nadalj.: Projekt Porečje Ljubljanice).
 
(2)
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema je prikazana na grafičnih prikazih PO OPPN PVZ, in sicer na Karti 1: Prikaz obstoječe in dodatno načrtovane komunalne opreme PO OPPN PVZ, M 1:5000.
 
(3)
Dodatno načrtovana komunalna oprema je prikazana na grafičnih prikazih PO OPPN PVZ, in sicer na:
 
-
Karti 3.1: Prikaz dodatno načrtovane komunalne opreme PO OPPN PVZ, M 1:5000,
 
-
Prilogi 4.1: Občinski podrobni prostorski načrt za čistilno napravo v Pivki (izdelal pod št. projekta 08/P-003 V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica februar 2009),
 
-
Priloga 4.2: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.0 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
 
-
Priloga 4.3: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.1 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
 
-
Priloga 4.4: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.2 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
 
-
Priloga 4.5: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.3 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
 
-
Priloga 4.6: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.4 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
 
-
Priloga 4.7: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka, list 3.5.1.5 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o., Koper november 2010),
 
-
Priloga 5.1: PGD, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracije Pivka, list 3.5.1.1 (izdelal pod št. projekta 48/10-1 Biro Obala d.o.o., Koper avgust 2010),
 
-
Priloga 5.2: PGD, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod aglomeracije Pivka, list 3.5.1.2 (izdelal pod št. projekta 48/10-1 Biro Obala d.o.o., Koper avgust 2010).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window