Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 172-3353/2021, stran 9863 DATUM OBJAVE: 29.10.2021

VELJAVNOST: od 13.11.2021 / UPORABA: od 13.11.2021

RS 172-3353/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.11.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 172/21

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.11.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. oktobra 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-243
 
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19) se v 3. členu za 78. točko doda nova 79. točka, ki se glasi:
 
»79.
Radiološki objekt je objekt, v katerem se izvajajo radiološki posegi.«.
 
Dosedanje 79. do 122. točka postanejo 80. do 123. točka.
 

2. člen

 
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Tuje fizične osebe iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo regulirane poklice iz 42., 78. in 79. člena tega zakona pod enakimi pogoji, kot so s tem zakonom določeni za osebe v Republiki Sloveniji, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.«.
 
V drugem odstavku se za besedo »iz« doda besedilo »drugega odstavka«.
 
V tretjem odstavku se za besedilom »organ iz« doda besedilo »drugega odstavka«.
 

3. člen

 
V 14. členu se v prvem in tretjem odstavku za besedo »iz« doda besedilo »drugega odstavka«.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij. Poleg dokazil, ki jih za prijavo določa zakon, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij, mora vloga za priznanje poklicne kvalifikacije po tem zakonu vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so primerljivi s pogoji iz 43. in 78. člena tega zakona.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window