Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove Cerkno

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-33/2008, stran 37 DATUM OBJAVE: 4.1.2008

VELJAVNOST: od 4.1.2008 / UPORABA: od 4.1.2008

RS 1-33/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 1/08

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 4.1.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

33. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove Cerkno

 
 
Na podlagi določil 57. ter 95. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 9. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove Cerkno

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove Cerkno (Uradni list RS, št. 102/03 – uradno prečiščeno besedilo).
 

2. člen

 
V 4. členu odloka se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
 
Gradnja na območju vodnih in priobalnih površinah je prepovedana, razen v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja to področje.
 
Gradnje, ki bi lahko trajno ali začasno vplivale na vodni režim ali stanje voda se izvedejo v skladu z zakonodajo ter na podlagi vodnega soglasja.
 
Na ogroženih (erozijskih, plazljivih, plazovitih in poplavnih) območjih so posegi možni samo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri načrtovanju je potrebno pridobiti in upoštevati geomehansko oziroma geotehnično poročilo.
 
Pri načrtovanju gradenj je treba upoštevati prostorske ukrepe varstva pred požarom v skladu z veljavnimi predpisi, zlasti pa zagotoviti:
 
1.
pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;
 
2.
potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru;
 
3.
dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila;
 
4.
vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, oziroma zagotovitev hidrantnega omrežja;
 
5.
zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
 

3. člen

 
Nadomesti se 53. člen odloka z naslednjim besedilom ter grafiko:
 
Območje urejanja P-1 STARA ETA sestavljata enoti P-1/a in P-1/b za kateri veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
 
 
Za enoto P-1/a tovarniški kompleks:
 
Omejitve v prostoru:
 
1.
Naravne: območje meji na pobočje na zahodu.
 
2.
Ustvarjene: na vzhodnem robu območje meji na Platiševo ulico.
 
3.
Dediščina: spomenik, posvečen Nikoli Tesli, je lociran pred upravno zgradbo na parceli št. 454 k.o. Cerkno. Varstveni režim 2. stopnje zahteva varovanje spomenika in bližnje okolice.
 
Usmeritve:
 
1.
Namembnost: ostaja nespremenjena in v celoti namenjena proizvodnji.
 
2.
Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje): režim ostane nespremenjen.
 
3.
Komunalno urejanje: potrebna je sanacija kanala A.
 
4.
Oblikovanje: območje je kompozicijsko zaključena celota, ki naj se oblikovno bistveno ne spreminja.
 
5.
Odprti prostor: ni posebnosti.
 
6.
Izraba: FSI = maksimalno 0,5
 
Za enoto P-1/b območje doma za starejše občane:
 
 
Omejitve v prostoru:
 
1.
Naravne: območje meji na pobočje na zahodu.
 
2.
Ustvarjene: na vzhodnem robu območje meji na Platiševo ulico.
 
3.
Dediščina: ni.
 
Usmeritve:
 
1.
Namembnost: namenjena izgradnji doma za starejše občane, z zelenimi parkovnimi površinami.
 
2.
Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje): režim ostane nespremenjen.
 
3.
Komunalno urejanje: območje se navezuje na kanal A, ki ga je potrebno dograditi.
 
4.
Oblikovanje: enotno oblikovani nizi terasne gradnje naj bodo prilagojeni konfiguraciji terena, ter oblikovno usklajeni tako območju P-1/a kot sosednji blokovni gradnji. Objekti ob gradbeni meji morajo biti mestotvorno oblikovani. Fasada naj bo grajena iz kvalitetnih materialov, s poudarjenimi vhodi za obiskovalce. Klimatske naprave, cisterne za plin ter druge infrastrukturne objekte in naprave se lahko locira samo na vizualno neizpostavljeni lokaciji oziroma vizualno neizpostavljenem delu objekta.
 
5.
Odprti prostor: ni posebnosti.
 
6.
Izraba: FSI = maksimalno 1
 
7.
Maksimalni višinski gabarit: (K)+P+3N+M

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window