Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov kmetija Brinovec

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1312/2016, stran 4513 DATUM OBJAVE: 29.4.2016

VELJAVNOST: od 30.4.2016 / UPORABA: od 30.4.2016

RS 31-1312/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/16

Časovnica

Na današnji dan, 16.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1312. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov kmetija Brinovec

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 11. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske 
rabe za gradnjo kmetijskih objektov kmetija Brinovec

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(pravna podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

 
(1)
Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13).
 
(2)
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11).
 
(3)
Odločba št. 351-208/2012/6 z dne 1. 6. 2012, izdana s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, da se pobuda kmetijskega gospodarstva, KMG-MID: 100282662, vključi v postopek priprave z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
 
(4)
Statut Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12). Strategija prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11).
 
(5)
Podrobni načrt je izdelal: VIZURA matko d.o.o., pod številko: 115/2013 z datumom 15. 12. 2015.
 

2. člen

(vsebina načrta)

 
(1)
Vsebina tekstualnega dela:
 
-
Opis prostorske ureditve
 
-
Umestitev načrtovane ureditve v prostor
 
-
Zasnova projektih rešitev glede priključevanja objektov na javno gospodarsko infrastrukturo in javno grajeno dobro
 
-
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 
-
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
 
-
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 
-
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
-
Velikost dopustnih odstopanj
 
-
Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
 
(2)
Vsebina grafičnega dela:
 
1.
Izsek iz prostorskih sestavin plana občine
 
2.
Območje načrta z obstoječim parcelnim stanjem
 
3.
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
 
4.
Zazidalna situacija
 
5.
Prikaz omrežij in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
 
6.
Prikaz ureditev varovanja okolja
 
7.
Prikaz ureditev varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 
(3)
Seznam prilog:
 
1.
Odločba ministrstva za okolje in prostor, da ni potrebno izvesti CPVO
 
2.
Geodetski načrt s certifikatom
 
3.
Smernice in mnenja
 
4.
Povzetek za javnost
 
5.
Strokovne podlage.
 
(4)
Sestavine OPPN so opisane in prikazane v tekstualnem in grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj s prilogami na vpogled na Občini Braslovče.
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(predmet načrta)

 
(1)
S tem OPPN se načrtuje na ureditvenem območju izgradnja enega kmetijskega objekta – hlev in več objektov za pridelavo in spravilo pridelkov, legalizacija dveh obstoječih objektov, odstranitve, dograditve in rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe namembnosti v skladu s pogoji tega načrta.
 
(2)
Ta načrt določa tudi pogoje za ureditev zelenih površin, izgradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window