Navigacija

Odlok o Podrobnih merilih in pogojih za območje IV-6/PM Iška vas po skrajšanem postopku

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1462/2015, stran 3897 DATUM OBJAVE: 22.5.2015

VELJAVNOST: od 23.5.2015 / UPORABA: od 23.5.2015

RS 35-1462/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/15

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.5.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1462. Odlok o Podrobnih merilih in pogojih za območje IV-6/PM Iška vas po skrajšanem postopku

 
 
Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 5. redni seji dne 6. 5. 2015 sprejel
 

O D L O K
o Podrobnih merilih in pogojih za območje IV-6/PM Iška vas po skrajšanem postopku

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za prostorski akt)

 
(1)
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o prostorskem redu Občine Ig (v nadaljevanju: PRO) sprejmejo Podrobna merila in pogoji (v nadaljevanju: PMP) za območje IV-6/PM Iška vas po skrajšanem postopku, ki se nahaja na jugozahodni strani Iške vasi v neposredni bližini vodotoka Iške. PMP so podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. S podrobnimi merili se zagotovi pogoje za komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo, izvedbo gospodarske javne infrastrukture in primerno parcelacijo zemljišč za gradnjo.
 
(2)
PMP so izdelani na podlagi naslednjih strokovnih podlag:
 
-
Geodetskega načrta (GEOGRAD d.o.o., Podjetje za geodetske storitve, Tbilisijska ulica 59, 1000 LJUBLJANA),
 
-
Prikaza stanja prostora za območje podrobnih meril in pogojev za območje IV-6/PM Iška vas (AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA),
 
-
Elaborata erozijske ogroženosti (EHO PROJEKT d.o.o., Linhartova ulica 9, 1000 LJUBLJANA),
 
-
Hidrološko hidravličnega elaborata (DHD d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 MARIBOR),
 
-
Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode (MARBO OKOLJE d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 LESCE),
 
-
Revizije analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode (GEOLOGIJA d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 IDRIJA,
 
-
Pridobljenih smernic in mnenj.
 
(3)
PMP je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA, pod številko projekta 4/2013.
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok določa: opis in umestitev prostorske ureditve, zasnovo projektnih rešitev glede priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril in pogojev.
 
(2)
Sestavine PMP-ja iz prejšnjega odstavka so podrobneje navedene v 3. členu tega odloka.
 

3. člen

(sestavni deli PMP)

 
I. Besedilni del
 
Besedilo odloka o podrobnih merilih in pogojih
 
II. Grafični del
 
List 1 Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana občine M 1:2000
 
List 2 Lega prostorske ureditve v širšem območju M 1:2000
 
List 3 Lega prostorske ureditve M 1:2000
 
List 4 Geodetski načrt M 1:500
 
List 5 Območje obravnave M 1:500
 
List 6 Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami M 1:500
 
List 7 Zasnova prometne ureditve M 1:500
 
List 8A Načrt ureditve M 1:500
 
List 8B Načrt vzorčnega objekta M 1:250
 
List 9 Zasnova komunalne in energetske ureditve - obstoječe M 1:500
 
List 10 Zasnova komunalne in energetske ureditve - predvideno M 1:500
 
List 11 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:500
 
List 12 Načrt požarnega varstva M 1:500
 
List 13 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:500
 
III. Priloge PMP
 
-
Povzetek za javnost
 
-
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
 
-
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
 
-
Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
 

II. SKUPNA DOLOČILA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window