Navigacija

Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 88-3457/2012, stran 8989 DATUM OBJAVE: 23.11.2012

VELJAVNOST: od 24.11.2012 / UPORABA: od 24.11.2012

RS 88-3457/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.11.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 88/12

Časovnica

Na današnji dan, 24.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.11.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3457. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina

 
 
Na podlagi 3. in 5. člena Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP) ob uporabi 3. točke 3. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se določi ureditveno območje strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina (v nadaljnjem besedilu: SMP Rožna Dolina) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za SMP Rožna Dolina, ki ga je izdelal Inženiring IBT Ljubljana, d. d., pod št. 9375/051-B, oktober 2011, in je na vpogled na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
 

2. člen

(urbanistične podlage)

 
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja SMP Rožna Dolina so prostorski akti občine. Ureditveno območje strateškega mejnega prehoda urejajo:
 
-
prostorske sestavine planskih aktov: Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 (uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93, 9/95, 20/96, 3/98, 13/98, uradne objave v časopisu Oko, št. 6/99 in 18/03 ter Uradni list RS, št. 34/04 in 88/04),
 
-
prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (uradne objave v časopisu Oko, št. 1/00, 10/02 in 15/02 ter Uradni list RS, št. 121/04, 3/06, 39/06, 57/06 – popr., 68/07, 21/08 – odl. US, 113/08, 77/08, 77/09, 109/09 in 34/10).
 

3. člen

(obseg ureditvenega območja)

 
(1)
Ureditveno območje SMP Rožna Dolina obsega nepremičnine, potrebne za opravljanje dejavnosti državnih organov, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa, trase za infrastrukturne objekte in naprave (komunalni vodi, elektroenergetsko omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacije, vodovod in meteorna kanalizacija), potrebne za nemoteno delovanje SMP Rožna Dolina, in sicer zemljišča ali dele zemljišč s parc. št. 808/1, 8/4, 8/5, 8/6, 221/4 in 224, vse k. o. Rožna Dolina.
 
(2)
Situacija ureditvenega območja je prikazana v grafičnih prilogah in elaboratu za ugotavljanje javne koristi iz 1. člena te uredbe, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window