Navigacija

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2574/2011, stran 7880 DATUM OBJAVE: 8.7.2011

VELJAVNOST: od 23.7.2011 / UPORABA: od 1.9.2011

RS 55-2574/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.5.2021: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 55/11

Časovnica

Na današnji dan, 17.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.7.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2574. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške

 
 

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2), 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10), 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/07 – UPB1 in 15/2010), 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 1/2006), 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006-popr., 34/2007 in 15/2010),16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006), 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03, 23/07, 34/10), 5. in 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 35/2007), 16. člena Statuta MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) ter 15. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 31/2010)

so:

– Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 6. redni seji dne 19. 5. 2011

– Občinski svet Občine Dravograd na 5. redni seji dne 14. 4. 2011

– Občinski svet Občine Mežica na 6. redni seji dne 4. 5. 2011

– Občinski svet Občine Mislinja na 5. redni seji dne 12. 5. 2011

– Občinski svet Občine Muta na 3. redni seji dne 21. 4. 2011

– Občinski svet Občine Podvelka na 5. redni seji dne 21. 4. 2011

– Občinski svet Občine Prevalje na 5. redni seji dne 7. 4. 2011

– Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 6. redni seji dne 23. 5. 2011

– Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 7. redni seji dne 18. 5. 2011

– Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na 7. redni seji dne 9. 6. 2011

– Občinski svet MO Slovenj Gradec na 7. redni seji dne 23. 5. 2011 ter

– Občinski svet Občine Vuzenica na 6. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejeli:

 

O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat Koroške« (v nadaljevanju: inšpektorat), kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občin ustanoviteljic:
 
-
Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
 
-
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
 
-
Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica
 
-
Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
 
-
Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta
 
-
Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka
 
-
Občine Prevalje, Trg 2 a, 2391 Prevalje
 
-
Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
 
-
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
 
-
Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju
 
-
MO Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ter
 
-
Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
 

2. člen

 
(1)
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
 
(2)
Vsi izrazi, ki so uporabljeni v samostalniški obliki moškega spola, so tako oblikovani zaradi boljše preglednosti besedila, dejansko pa se smiselno uporabljajo v oblikah moškega in ženskega spola.
 
(3)
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje inšpektorata, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
 
(4)
Župani občin ustanoviteljic nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja inšpektorata ter na predlog vodje inšpektorata sprejmejo kadrovski načrt skupne občinske uprave.
 

3. člen

 
(1)
Inšpektorat ima status organa skupne občinske uprave občin iz 1. člena tega odloka.
 
Sedež inšpektorata je v Občini Dravograd, na naslovu Trg. 4. julija 7, 2370 Dravograd (sedežna občina).
 
(2)
Inšpektorat ima žig okrogle oblike, z napisom: »Medobčinski inšpektorat Koroške«.
 
(3)
Upravni in drugi akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe inšpektorata, imajo v glavi napis: »Medobčinski inšpektorat Koroške, sedež inšpektorata: Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd«. Sestavni del glave sta tudi telefonska številka inšpektorata in naslov elektronske pošte.
 

II. NALOGE INŠPEKTORATA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window