Navigacija

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2429/2008, stran 6245 DATUM OBJAVE: 10.6.2008

VELJAVNOST: od 11.6.2008 / UPORABA: od 11.6.2008

RS 57-2429/2008

Verzija 46 / 46

Čistopis se uporablja od 1.4.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12 - ZUJF, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 100/13 - ZNIRPJU, 45/14, 95/14, 91/15, 39/16, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 80/18, 48/20, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 132/22, 136/22

 
 
 

2429. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

 
Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08, v nadaljnjem besedilu ZSPJS)
 
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
 

K O L E K T I V N O   P O G O D B O
za javni sektor (KPJS)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(veljavnost kolektivne pogodbe)

 
a)
Krajevna:
 
Na območju Republike Slovenije.
 
b)
Stvarna:
 
Za proračunske uporabnike iz 1. in 2. točke 2. člena ZSPJS, ki so:
 
-
državni organi in samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljevanju: lokalne skupnosti),
 
-
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter
 
-
druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
 
Za javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, ta kolektivna pogodba ne velja.
 
c)
Osebna:
 
Za javne uslužbence.
 
d)
Časovna:
 
Kolektivna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
 

II. OBLIGACIJSKI DEL

 

2. člen

(pozitivna izvedbena dolžnost)

 
Pogodbeni stranki si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvajanje kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.
 

3. člen

(negativna izvedbena dolžnost)

 
Pogodbeni stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvajanju kolektivne pogodbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window