Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 38-1627/2016, stran 5661 DATUM OBJAVE: 27.5.2016

VELJAVNOST: od 11.6.2016 / UPORABA: od 11.6.2016

RS 38-1627/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.6.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 38/16

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.6.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1627. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. maja 2016.  
 
Št. 003-02-4/2016-2  
 
Ljubljana, dne 25. maja 2016  
 
Borut Pahor l.r. Predsednik  Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KOBILARNI LIPICA (ZKL-C) 

 

1. člen

 
V Zakonu o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – odl. US in 19/14) se v drugem odstavku 11. člena za besedo »razen« črta dvopičje in doda besedilo »kmetijskih zemljišč in gozdov v zavarovanem območju, s katerimi upravlja in razpolaga Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.«.
 
Prva in druga alineja se črtata.
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»Nepremično premoženje z zavarovanega območja, ki je v lasti Republike Slovenije in je namenjeno izvajanju tržne dejavnosti iz 11.č člena tega zakona, upravlja in odplačno uporablja Kobilarna Lipica.«.
 
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
 

2. člen

 
Za 11.c členom se doda nov 11.č člen, ki se glasi:
 

»11.č člen

 
Ob javni službi iz 11.a in 11.b člena tega zakona in gospodarski dejavnosti, povezani z javno službo, iz 11.c člena tega zakona, lahko Kobilarna Lipica opravlja tudi tržno dejavnost.
 
Tržna dejavnost po tem zakonu je tista, ki ustrezno tržno vrednoti dejavnost javne službe Kobilarne Lipica na način, da celostno ohranja vrednost Kobilarne Lipica kot zgodovinsko pomembne in izvorne kobilarne konj lipicanske pasme ter kulturno funkcijo varovanega območja s kultivirano kraško krajino, da jo uveljavlja kot vrhunski konjerejski in konjeniški center, in da povezuje naravne danosti in kulturne vrednote Kobilarne Lipice s sodobnim življenjem ter postane generator razvoja turizma na Krasu in širše, dopolnjuje in nadgrajuje dejavnosti iz 11.a, 11.b in 11.c člena tega zakona, prispeva h gospodarnejšemu in učinkovitejšemu opravljanju primarne dejavnosti javne službe in pridobiva stabilne vire financiranja za delovanje vseh dejavnosti, ki jih izvaja Kobilarna Lipica.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window