Navigacija

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3330/2016, stran 11256 DATUM OBJAVE: 5.12.2016

VELJAVNOST: od 20.12.2016 / UPORABA: od 20.12.2016

RS 78-3330/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 12.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 78/16, 94/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3330. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba za izvajanje Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2015/2002 z dne 10. novembra 2015 o spremembi prilog IC in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES) določa pristojni organ in postopke in ureditev kontrole pošiljanja odpadkov glede pošiljk odpadkov:
 
-
ki so namenjene na ozemlje, z ozemlja ali čez ozemlje Republike Slovenije,
 
-
med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, če so pošiljke odpadkov povezane s tranzitom čez druge države,
 
-
pri katerih mora biti ob njihovi prijavi v državi odpreme kot začetni pristojni organ udeležen inšpektorat, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), v skladu z drugo alinejo točke f) 15. člena Uredbe 1013/2006/ES, in
 
-
ki so namenjene za predelavo ali odstranjevanje.
 

2. člen

(samozadostnost ravnanja z odpadki)

 
(1)
Pri pošiljkah odpadkov iz Republike Slovenije, namenjenih za odstranjevanje, inšpektorat upošteva, da ima odstranjevanje odpadkov v Republiki Sloveniji prednost pred odstranjevanjem v tujini, če so za posamezno vrsto odpadkov v Republiki Sloveniji razpoložljive zadostne zmogljivosti objektov za odstranjevanje.
 
(2)
Če je odstranjevanje odpadkov v tujini dovoljeno v skladu z Uredbo 1013/2006/ES in ni v nasprotju s prejšnjim odstavkom, inšpektorat upošteva, da ima odstranjevanje odpadkov v drugih državah članicah Evropske unije prednost pred odstranjevanjem v državi, ki ni članica Evropske unije.
 
(3)
V skladu s petim odstavkom 3. člena Uredbe 1013/2006/ES se uporabljata prvi in drugi odstavek tega člena tudi za pošiljke mešanih komunalnih odpadkov, ki se razvrščajo med odpadke s seznama odpadkov s številko 20 03 01, zbranih od gospodinjstev, vključno z odpadki, ki se zberejo od drugih povzročiteljev.
 

II. PRISTOJNI ORGAN

 

3. člen

(pristojni organ in informator)

 
(1)
Pristojni organ iz 53. člena Uredbe 1013/2006/ES je inšpektorat.
 
(2)
Informator iz 54. člena Uredbe 1013/2006/ES je uslužbenec inšpektorata, ki ga določi predstojnik inšpektorata.
 

III. DOKUMENTACIJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window