Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju skrbnika

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1711/2017, stran 4636 DATUM OBJAVE: 23.6.2017

VELJAVNOST: od 8.7.2017 / UPORABA: od 1.7.2017

RS 31-1711/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.7.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 31/17

Časovnica

Na današnji dan, 21.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2017
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1711. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju skrbnika

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 167. člena in petega odstavka 171. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju skrbnika

 

1. člen

 
Prvi odstavek 2. člena Sklepa o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 11/16) se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Skrbnik poroča Agenciji podatke o domnevnih nepravilnostih, ki so posledica aktivnosti oziroma opustitve družbe za upravljanje, in bi lahko pomenila kršitev določb pravil upravljanja ali statuta investicijskega sklada oziroma določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) ali na njegovi podlagi izdanih splošnih aktov, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 3. člena se doda nova 4. točka, ki se glasi:
 
»4.
nakupa in prodaje enot drugih investicijskih skladov iz četrtega odstavka 162. člena ZISDU-3;«.
 
Dosedanja četrta točka postane peta točka.
 

3. člen

 
V prilogi 2 k sklepu se v II. poglavju spremeni 3. točka tako, da se glasi:
 
»3.
Vrsta posla
 
Vpiše se dvomestna šifra:
 
01 primarni vpisnik oziroma vzdrževalec trga
 
02 prevzemna ponudba
 
03 denarni depozit
 
06 enote investicijskih skladov
 
04 prva prodaja
 
05 drugo«.
 

KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window