Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-1850/2018, stran 5595 DATUM OBJAVE: 1.6.2018

RS 37-1850/2018

 
 

1850. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

 
 
Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 42. redni seji dne 24. maja 2018 sprejela naslednji
 

S P L O Š N I   A K T  
o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina splošnega akta)

 
(1)
Ta splošni akt ureja vrste in postopek izvajanja strokovnega nadzora nad delom pooblaščenih inženirjev (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor).
 
(2)
Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) opravlja strokovni nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev, ki imajo aktiven poklicni naziv pooblaščeni inženir in opravljajo poklicne naloge pooblaščenega inženirja v Republiki Sloveniji.
 

2. člen

(namen opravljanja strokovnega nadzora)

 
Zbornica opravlja strokovni nadzor z namenom:
 
-
nadzora nad strokovnim delom pooblaščenih inženirjev; predvsem ali je inženirska storitev, ki obsega poklicne naloge iz 4. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZAID), opravljena kakovostno in v skladu s predpisi, standardi, pravili stroke in zborničnimi akti,
 
-
nadzora nad etičnim ravnanjem pooblaščenih inženirjev; predvsem preverjanja upoštevanja kodeksa,
 
-
svetovanja pooblaščenemu inženirju na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.
 

II. VRSTE STROKOVNEGA NADZORA

 

3. člen

(redni strokovni nadzor)

 
(1)
Redni strokovni nadzor opravlja zbornica na podlagi letnega programa strokovnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: letni program), ki ga sprejme skupščina zbornice (v nadaljnjem besedilu: skupščina) skupaj z načrtom dela in finančnim načrtom zbornice za naslednje leto.
 
(2)
Zbornica opravi nadzor po letnem programu nadzora glede na zbrane prihodke za ta namen, vendar letno nad najmanj enim odstotkom pooblaščenih inženirjev, ki imajo aktiven poklicni naziv.
 
(3)
Predlog letnega programa pripravi upravni odbor zbornice. V njem določi delež članov, ki bodo pregledani in višino stroškov, ki bodo namenjeni za strokovni nadzor.
 
(4)
Sprejeti letni program se objavi na spletni strani zbornice.
 
(5)
Člane, katerih delo bo pregledano v tekočem letu, določijo strokovne službe zbornice z naključnim računalniškim izborom.
 
(6)
Pri opravljanju rednega nadzora se zbornica osredotoči na delo (projektna, gradbiščna in druga listinska dokumentacija, izvedba poklicnih nalog po zakonu itd.), ki ga je pooblaščeni inženir opravil v zadnjem letu dni pred pričetkom rednega nadzora.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window