Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 93-3991/2011, stran 12239 DATUM OBJAVE: 18.11.2011

VELJAVNOST: od 19.11.2011 / UPORABA: od 19.11.2011

RS 93-3991/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.11.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 93/11

Časovnica

Na današnji dan, 4.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.11.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3991. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici

 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 31. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list, RS št. 5/07, 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 9. redni seji dne 2. 11. 2011 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
(1)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) ter Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica – prostorske sestavine (Uradni list SRS, št. 27/85, 25/87 in Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 36/96, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 79/11), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt).
 
(2)
Občinski podrobni prostorski načrt je izdelal URBIS, d. o. o., Maribor, pod številko projekta 2009/OPPN-046, oktober 2011.
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim prostorskim načrtom, območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled pri službi, pristojni za urejanje prostora v Občini Poljčane.
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
(1)
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtujejo ureditve, povezane z ureditvijo izvennivojskega križanja in prestavitve regionalne ceste R1-219/1236.
 
(2)
Predvideni posegi so:
 
-
Prestavitev regionalne ceste
 
-
Izgradnja izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most
 
-
Izgradnja priključka za naselje Brežnica
 
-
Obnova oziroma prestavitev obstoječe komunalne in energetske infrastrukture
 
-
Vodnogospodarska ureditev potoka Brežnica
 
-
Spremljajoče ureditve (rekultivacija, ureditev dostopov ipd.).
 

III. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window