Navigacija

Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja Trata II (P5/S16) – 1. faza

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-246/2010, stran 916 DATUM OBJAVE: 29.1.2010

VELJAVNOST: od 13.1.2010 / UPORABA: od 13.1.2010

RS 7-246/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.10.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/10

Časovnica

Na današnji dan, 30.10.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.1.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

246. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja Trata II (P5/S16) – 1. faza

 
 
Na podlagi 61. člena in v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje 8 (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 25. redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel
 

O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje urejanja Trata II (P5/S16) – 1. faza

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za zahodni del območja urejanja Trata II (P5/S16) – 1. faza (v nadaljevanju: zazidalni načrt). Prometna ureditev posega tudi na dele območij urejanja P5/ŽP, P5/S2, in P5/P2 (ki se urejajo s PUP-om za SV del ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5) ter del območja urejanja P5/S3 (ki se ureja s PUP-om za JZ del ureditvenega območja mesta Kočevje za del planske celote P5).
 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo z ZN)

 
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja ZN, namensko rabo, vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih posegov, funkcionalna in oblikovna merila in pogoje za graditev objektov in izvedbo drugih del, možnost postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, ureditev utrjenih površin, zelenih površin in prostorov za igro otrok ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
 

3. člen

(sestavni deli odloka)

 
Sestavni del odloka so naslednje grafične priloge:
 
–  LIST 4.1  – Ureditveno območje na      M 1:1000
        katastrskem načrtu
–  LIST 4.2  – Ureditveno območje na      M 1:1000
        geodetskem načrtu
–  LIST 5   – Pregledna situacija       M 1:1000
–  LIST 6   – Arhitektonsko zazidalna      M 1:500
        situacija
–  LIST 7   – Situacija zunanje ureditve    M 1:500
–  LIST 8   – Prometno tehnična situacija,   M 1:500
        idejna višinska regulacija in
        načrt intervencijskih poti
–  LIST 9   – Zbirni načrt komunalnih vodov   M 1:500
        in naprav
–  LIST 10  – Obodna parcelacija in načrt   M 1:1000
        gradbenih parcel na katastrskem
        načrtu
–  LIST 11  – Obodna parcelacija in načrt   M 1:1000
        gradbenih parcel na geodetskem
        načrtu
–  LIST 12  – Idejni zakoličbeni načrt     M 1:500.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window