Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1450/2015, stran 3880 DATUM OBJAVE: 22.5.2015

VELJAVNOST: od 6.6.2015 / UPORABA: od 6.6.2015

RS 35-1450/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.6.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/15

Časovnica

Na današnji dan, 12.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.6.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1450. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena, drugega odstavka 44. člena, tretjega odstavka 54. člena, četrtega odstavka 56. člena, petega odstavka 57. člena, sedmega odstavka 58. člena in četrtega odstavka 61. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 - ZUreP-1, 45/04 - ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR), četrtega odstavka 24. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR, 23/13 - ZZZiv-C in 40/14 - ZIN-B), tretjega odstavka 37. člena, drugega odstavka 39. člena ter za izvrševanje 40. člena in drugega odstavka 41. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 - ZdZPKG, 62/04 - odl. US, 93/05 - ZVMS in 90/12 - ZdZPVHVVR), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali

 

1. člen

 
V Pravilniku o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št. 51/07) se v prvem odstavku 1. člena beseda »samcev« nadomesti z besedilom »samcev v preizkusu«.
 

2. člen

 
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
 

»1.a člen

(postopek informiranja in klavzula)

 
(1)
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12).
 
(2)
Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika in se lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window