Navigacija

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja EUP 03 KPR BP v manjšem območju urejanja z oznako MOBP02

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2256/2013, stran 6697 DATUM OBJAVE: 8.7.2013

VELJAVNOST: od 25.4.2013 / UPORABA: od 25.4.2013

RS 58-2256/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 58/13

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.4.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2256. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja EUP 03 KPR BP v manjšem območju urejanja z oznako MOBP02

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 29. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) izdajam
 

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja EUP 03 KPR BP v manjšem območju urejanja z oznako MOBP02

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejana prostora z oznako EUP 03 KPR BP v manjšem območju urejanja z oznako MOBP02 se nahaja ob regionalni cesti na relaciji Šempeter–Polzela, pred krožiščem za tovarno nogavic Polzela. Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN (Uradni list RS, št. 96/11, 60/12) je območje plansko opredeljeno kot območje stanovanj (osnovna oznaka S) in podrobneje kot stanovanjske površine (podrobnejša oznaka SS) namenjeno bivanju brez spremljajočih dejavnosti ali z njimi. Nova želena raba, bencinski servis in druge poslovne vsebine, je skladno z OPN Polzela sicer dopustna, a je sprememba namenske rabe dopustna zgolj znotraj opredelitve »območje stanovanj« (osnovna oznaka S).
 
Za izgradnjo bencinskega servisa v tej enoti, je bil v postopku izkazan investicijski interes lastnika nepremičnin in ker ta ni v nasprotju z OPN Polzela, je Občina Polzela sprejela odločitev o izdelavi OPPN za del območja z imenom – OPPN za bencinski servis Polzela.
 
Pomembno izhodišče je, da nove programske vsebine ne ovirajo razvoj obstoječih dejavnosti in bodo tako oblikovalsko kot vsebinsko z njimi kompatibilne. Bencinski servis kot servisna dejavnost nima neke tradicionalne vloge, a je neizogiben sestavni element sedanjega načina bivanja. Na območju Občine Polzela ni nobenega bencinskega servisa.
 

2. člen

(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča, s parc. št. 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8 in 339/9, vse v k.o. Polzela.
 
Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo bencinske črpalke s spremljajočimi objekti in potrebno gospodarsko javno infrastrukturo ter ostale ureditve.
 
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju:
 
-
OPN,
 
-
strokovnih podlag,
 
-
smernic nosilcev urejanja prostora.
 

3. člen

(celovita presoja vplivov na okolje)

 
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo, pristojno za okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje), opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window