Navigacija

Pravilnik o radijski opremi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 3-141/2016, stran 345 DATUM OBJAVE: 18.1.2016

VELJAVNOST: od 2.2.2016 / UPORABA: od 13.6.2016

RS 3-141/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 12.6.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 3/16

Časovnica

Na današnji dan, 26.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.6.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

141. Pravilnik o radijski opremi

 
 
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 

P R A V I L N I K
o radijski opremi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in področje uporabe)

 
(1)
Ta pravilnik določa zahteve za dostopnost radijske opreme na trgu in njeno dajanje v uporabo v skladu z Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L št. 153 z dne 22. 5. 2014, str. 62; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/53/EU).
 
(2)
Ta pravilnik se ne uporablja za opremo, našteto v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(3)
Ta pravilnik se ne uporablja za radijsko opremo, ki se uporablja izključno v dejavnostih v zvezi z javno varnostjo, obrambo, državno varnostjo (vključno z gospodarskim blagostanjem države v primeru dejavnosti, ki se nanašajo na zadeve državne varnosti) in dejavnosti države na področju kazenskega prava.
 
(4)
Radijska oprema, ki jo opredeljuje ta pravilnik mora biti izdelana tako, da dosega raven varnosti v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
 
1.
„radijska oprema“ je električni ali elektronski proizvod, ki oddaja oziroma sprejema radijske valove za namene radijske komunikacije oziroma radijske determinacije, ali električni ali elektronski proizvod, ki z dodatno opremo, kot je na primer antena, lahko oddaja oziroma sprejema radijske valove za namene radijske komunikacije oziroma radijske determinacije;
 
2.
„radijska komunikacija“ je komunikacija po radijskih valovih;
 
3.
„radijska determinacija“ je ugotavljanje položaja, hitrosti oziroma drugih značilnosti predmeta, ali pridobivanje informacij glede na tiste parametre, ki so dostopni po radijskih valovih;
 
4.
„radijski valovi“ so elektromagnetni valovi s frekvencami, ki so nižje od 3 000 GHz in se razširjajo po prostoru brez umetnega vodila;
 
5.
„radijski vmesnik“ pomeni specifikacijo regulirane uporabe radijskega spektra;
 
6.
„razred radijske opreme“ je razred, ki določa posebne kategorije radijske opreme, ki po tem pravilniku veljajo za podobne, in tiste radijske vmesnike, za katere je radijska oprema zasnovana;
 
7.
„škodljivo motenje“ je škodljivo motenje, kot je opredeljeno v 65. točki 3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15);
 
8.
„elektromagnetna motnja“ je elektromagnetna motnja, kot je opredeljena v 5. točki prvega odstavka 3. člena Direktive 2014/30/EU z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 79);
 
9.
„omogočanje dostopnosti na trgu“ je vsaka dobava radijske opreme za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi proti plačilu bodisi brezplačno;
 
10.
„dajanje na trg“ pomeni, da je radijska oprema prvič dostopna na trgu Evropske unije;
 
11.
„dajanje v uporabo“ je prva uporaba radijske opreme v Evropski uniji s strani končnega uporabnika;
 
12.
„proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja radijsko opremo ali za katero se taka radijska oprema načrtuje ali proizvaja in ki to opremo trži pod svojim imenom ali blagovno znamko;
 
13.
„pooblaščeni zastopnik“ je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki je prejela pisno pooblastilo, da v zvezi s posebnimi nalogami nastopa v njegovem imenu;
 
14.
„uvoznik“ je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki da radijsko opremo iz tretje države na trg v Evropski uniji;
 
15.
„distributer“ je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost radijske opreme na trgu;
 
16.
„gospodarski subjekti“ so proizvajalci, pooblaščeni zastopniki, uvozniki in distributerji;
 
17.
„tehnična specifikacija“ je dokument, s katerim so predpisane tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati radijska oprema;
 
18.
„harmonizirani standard“ je harmonizirani standard, kakor je opredeljen v točki (c) 1. točke 2. člena Uredbe 1025/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12);
 
19.
„akreditacija“ je akreditacija, kakor je opredeljena v 10. točki 2. člena Uredbe 765/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93/EGS (UL L 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES);
 
20.
„nacionalni akreditacijski organ“ je nacionalni akreditacijski organ, kakor je opredeljen v 11. točki 2. člena Uredbe 765/2008/ES;
 
21.
„ugotavljanje skladnosti“ je proces, s katerim se ugotavlja, ali so izpolnjene bistvene zahteve iz tega pravilnika, ki se nanašajo na radijsko opremo;
 
22.
„organ za ugotavljanje skladnosti“ je organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti;
 
23.
„odpoklic“ je vsak ukrep za vrnitev radijske opreme, ki je že dostopna končnemu uporabniku;
 
24.
„umik“ je vsak ukrep, ki preprečuje, da bi bila radijska oprema iz dobavne verige dostopna na trgu;
 
25.
„zakonodaja Evropske unije o harmonizaciji“ pomeni vsako zakonodajo Evropske unije, ki harmonizira pogoje za trženje proizvodov;
 
26.
„oznaka CE“ je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da je radijska oprema v skladu z veljavnimi zahtevami iz zakonodaje Evropske unije o harmonizaciji, ki določa njeno namestitev.
 

3. člen

(bistvene zahteve)

 
(1)
Radijska oprema je izdelana tako, da zagotavlja:
 
-
varovanje zdravja ter varnost ljudi in domačih živali ter zaščito premoženja, vključno s cilji v zvezi z varnostnimi zahtevami iz predpisa, ki ureja dostopnost na trgu za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, vendar brez uporabe napetostne meje;
 
-
ustrezno raven elektromagnetne združljivosti v skladu s predpisom, ki ureja zahteve za elektromagnetno združljivost opreme.
 
(2)
Radijska oprema je izdelana tako, da optimalno uporablja in podpira učinkovito izrabo radijskega spektra, z namenom preprečevanja škodljivega motenja.
 
(3)
Radijska oprema je izdelana tako, da izpolnjuje naslednje bistvene zahteve:
 
1.
radijska oprema medsebojno deluje z dodatno opremo, zlasti z univerzalnimi polnilniki;
 
2.
radijska oprema prek omrežij medsebojno deluje z drugo radijsko opremo;
 
3.
radijsko opremo je mogoče povezati z vmesniki ustreznega tipa po vsej Evropski uniji;
 
4.
radijska oprema ne škoduje omrežju ali njegovemu delovanju ter ne zlorablja sredstev omrežja in s tem ne povzroča nesprejemljivega poslabšanja storitev;
 
5.
radijska oprema ima vgrajeno zaščito za zagotavljanje varstva osebnih podatkov ter zasebnosti uporabnikov in naročnikov;
 
6.
radijska oprema podpira določene funkcije za zaščito pred goljufijami;
 
7.
radijska oprema podpira določene funkcije za dostop do storitev reševanja;
 
8.
radijska oprema podpira določene funkcije, ki invalidom olajšujejo uporabo;
 
9.
radijska oprema podpira določene funkcije, ki zagotavljajo, da se v radijsko opremo lahko naloži programska oprema, kadar je kombinacija radijske opreme in programske opreme dokazano skladna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window