Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1425/2016, stran 4787 DATUM OBJAVE: 6.5.2016

VELJAVNOST: od 7.5.2016 / UPORABA: od 7.5.2016

RS 32-1425/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 32/16

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1425. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 
 
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

 

1. člen

 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15) se v 50., 51., 52., 53., 54., 55., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. in 65. členu besedilo »velikih namakalnih sistemov« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom,« v ustreznem sklonu.
 
V 4. in 105. členu, v naslovu 4. in 5. oddelka ter v prilogi 2 se besedilo »velikih namakalnih sistemov« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom« v ustreznem sklonu.
 

2. člen

 
V drugem odstavku 1. člena se v 1. točki tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
 
»– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2015/1146 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. julija 2015 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015 (UL L št. 191 z dne 17. 7. 2015, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);«.
 
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
 
»– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);«.
 

3. člen

 
V 2. členu se v 2. točki črta beseda »najmanj«.
 
V 6. točki se besedilo »(Uradni list RS, št. 87/14)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 87/14 in 15/16)«.
 
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»11. obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) je obseg površin, ki se izračuna na podlagi dejanske vrste rabe GERK-a iz pravilnika, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), in je razvidna iz zadnje oddane zbirne vloge, pri čemer se za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje:
 
-
1 ha njivskih površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1100-njiva, 1150-njiva za rejo polžev, 1170-jagode na njivi in 1610-kmetijsko zemljišče v pripravi,
 
-
2 ha površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1222-ekstenzivni sadovnjak, 1300-trajni travnik in 1320-travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi. Za GERK z vrsto rabe 1320 se upošteva največja upravičena površina iz RKG,
 
-
0,25 ha trajnih nasadov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1221-intenzivni sadovnjak, 1211-vinograd, 1230-oljčnik, 1212-matičnjak, 1160-hmeljišče in 1161-hmeljišče v premeni, 1180-trajne rastline na njivskih površinah (drevesnice, nasadi belušev, artičok), 1181-trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, 1240-ostali trajni nasadi (za hitro rastoče panjevce se upoštevajo le nasadi hitro rastočega panjevca iz predpisa, ki ureja neposredna plačila),
 
-
0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1190-rastlinjak, 1191-rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, in 1192-rastlinjak s sadnimi rastlinami ali
 
-
8 ha plantaže gozdnega drevja z naslednjo vrsto rabe GERK: 1420-plantaže gozdnega drevja;«.
 
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»17. trajni nasadi so sadovnjaki, vinogradi, oljčniki, hmeljišča, nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah ter nasadi jagod;«.
 
Za 21. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se dodata novi 22. in 23. točka, ki se glasita:
 
»22.
priznana vrednost naložbe je vrednost celotne naložbe brez davka na dodano vrednost, ki jo prijavi vlagatelj v vlogi na javni razpis;
 
23.
upravičena vrednost naložbe je z odločbo o pravici do sredstev priznana vrednost naložbe.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window