Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 119-2550/2021, stran 7383 DATUM OBJAVE: 20.7.2021

VELJAVNOST: od 4.8.2021 / UPORABA: od 4.8.2021

RS 119-2550/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.8.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 119/21

Časovnica

Na današnji dan, 1.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.8.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2550. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. julija 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-130
 
Ljubljana, dne 17. julija 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo:
 
-
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L št. 18 z dne 21. 1. 1997, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2018/957/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L št. 173 z dne 9. 7. 2018, str. 16);
 
-
Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L št. 159 z dne 28. 5. 2014, str. 11);
 
-
Direktiva 2018/957/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L št. 173 z dne 9. 7. 2018, str. 16).«.
 

2. člen

 
V 4. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
»(7) Uporabnik lahko čezmejno izvaja storitve tudi z delavci, ki so bili k njemu napoteni na podlagi dogovora z delodajalcem za zagotavljanja dela, pod pogojem, da je med delodajalcem za zagotavljanje dela in delavcem ves čas trajanja napotitve ohranjeno delovno razmerje. Pri tem se šteje, da je delavca na kraj opravljanja dela, kjer storitev izvaja uporabnik, napotil delodajalec za zagotavljanje dela.«.
 

3. člen

 
V 12. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(6) Pogoj iz pete alineje prvega odstavka tega člena se šteje za izpolnjenega, če se storitev izvaja za lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve oziroma primerljivega akta v primeru napotitve v povezano gospodarsko družbo ali v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.«.
 
Za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
»(7) Uporabnik lahko čezmejno izvaja storitve tudi z delavci, ki so bili k njemu napoteni na podlagi dogovora z delodajalcem za zagotavljanje dela, pod pogojem, da je med delodajalcem za zagotavljanje dela in delavcem ves čas trajanja napotitve ohranjeno delovno razmerje. Pri tem se šteje, da je delavca na kraj opravljanja dela, kjer storitev izvaja uporabnik, napotil delodajalec za zagotavljanje dela.«.
 
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window