Navigacija

Pravilnik o obratovalnem monitoringu vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4491/2008, stran 13888 DATUM OBJAVE: 7.11.2008

RS 105-4491/2008

 
 

4491. Pravilnik o obratovalnem monitoringu vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil

 
 
Na podlagi osmega odstavka 101.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08) izdaja minister za okolje in prostor
 

P R A V I L N I K 
o obratovalnem monitoringu vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik v skladu s 6. členom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/42/ES z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 87; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/42/ES) in za izvrševanje odločb Evropske komisije o vprašalniku za poročanje držav članic o izvajanju Direktive 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil v obdobju 2008–2012 določa:
 
-
vsebino, obseg in način izvajanja programa obratovalnega monitoringa vsebnosti hlapnih organskih spojin v organskih topilih pri dajanju v promet barv, lakov in proizvodov za ličenje vozil (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring),
 
-
naloge in obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in pridobiteljev ter trgovcev barv, lakov in proizvodov za ličenje vozil.
 
(2)
Pravilnik določa tudi opremo, vrsto akreditacije in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja obratovalni monitoring (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obratovalnega monitoringa).
 

2. člen

(izvajanje obratovalnega monitoringa)

 
(1)
Obratovalni monitoring se izvaja pri proizvajalcih na mestu proizvodnje, pri uvoznikih in pridobiteljih na mestu skladiščenja ter pri trgovcih na mestu dajanja v promet končnim uporabnikom z namenom preverjanja izpolnjevanja zahtev, ki so za barve, lake in proizvode za ličenje vozil (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) določene v predpisu, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil.
 
(2)
Obratovalni monitoring se izvaja na letni ravni v skladu s programom izvajanja monitoringa (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa).
 
(3)
Zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je proizvajalec, pridobitelj in uvoznik proizvodov, ki je v preteklem letu plačal okoljsko dajatev v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin.
 

3. člen

(vsebina programa monitoringa)

 
(1)
V programu monitoringa se določi za posameznega zavezanca glede na količino proizvodov, ki jih je dal v preteklem letu v promet, število vzorcev proizvodov, za katere mora omogočiti izvajalcu obratovalnega monitoringa njihov odvzem in zagotoviti, da izvajalec obratovalnega monitoringa izmeri vsebnost hlapnih organskih spojin v njih.
 
(2)
Odvzem in merjenje vsebnosti hlapnih organskih spojin v vzorcih proizvodov izvede v okviru izvajanja programa monitoringa izvajalec obratovalnega monitoringa tako, da:
 
-
odvzame s tem pravilnikom določeno število vzorcev proizvodov na mestu proizvodnje, skladiščenja ali na mestu dajanja v promet končnim uporabnikom,
 
-
izmeri vsebnost hlapnih organskih snovi v odvzetih vzorcih proizvodov in
 
-
ugotovi skladnost odvzetih vzorcev proizvodov z zahtevami iz predpisa, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil.
 
(3)
V programu monitoringa se določijo tudi:
 
-
za zavezance način posredovanja podatkov o naslovih mest proizvodnje, skladiščenja ter imen trgovcev in naslovov mest, kjer ti dajejo proizvode v promet končnim uporabnikom,
 
-
za zavezance način posredovanja podatkov o imenih in naslovih oseb, ki so odgovorne za podpis obrazca s podatki o odvzetih vzorcih proizvodov in mestu njihovega odvzema,
 
-
za izvajalca obratovalnega monitoringa obrazec s podatki o odvzetih vzorcih proizvodov in o mestu njihovega odvzema.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window