Navigacija

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 186-3698/2021, stran 10963 DATUM OBJAVE: 30.11.2021

VELJAVNOST: od 15.12.2021 / UPORABA: od 15.12.2021

RS 186-3698/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.12.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 186/21

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.12.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3698. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C)

 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-245
 
Ljubljana, dne 26. novembra 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI (ZLD-1C)

 

1. člen

 
V Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) se v 26. členu za drugim odstavkom dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
 
»(3) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena lahko javni lekarniški zavod ustanovi organizacijo, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil, če ta pravna oseba izpolnjuje naslednje pogoje:
 
-
da obvladuje določeno pravno osebo podobno kot svoje službe,
 
-
da pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov svoje dejavnosti za izpolnitev nalog, ki ji jih je dal javni lekarniški zavod, ki jo obvladuje, ali ki so ji jih dale druge pravne osebe, ki jih javni lekarniški zavod obvladuje,
 
-
v pravni osebi neposredni zasebni kapital ni udeležen in
 
-
vrednost predmeta naročanja je enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.
 
(4)
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko organizacijo, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil, ustanovi tudi samoupravna lokalna skupnost. Ta organizacija mora biti v izključni lasti samoupravne lokalne skupnosti, pri čemer ji ni treba izpolnjevati pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka.
 
(5)
Glede razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki v organizacijah iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 38. člena tega zakona.«.
 
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »drugega odstavka tega člena«.
 
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo sedmi do deveti odstavek.
 

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

 

2. člen

(rok za uskladitev pogojev)

 
Javni lekarniški zavodi ali samoupravne lokalne skupnosti, ki so že ustanovile lastne pravne osebe, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil, morajo prilagoditi pogoje iz spremenjenega 26. člena zakona za delovanje na trgu do 31. decembra 2021.
 

3. člen

(postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona)

 
Postopki, začeti pred dnevom uveljavitve tega zakona, se končajo po določbah tega zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window