Navigacija

Akt o ustanovitvi javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-800/2017, stran 2314 DATUM OBJAVE: 31.3.2017

VELJAVNOST: od 1.4.2017 / UPORABA: od 1.4.2017

RS 15-800/2017

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 6.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/17, 80/17

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.1.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

800. Akt o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/12) sta Vlada Republike Slovenije na 127. redni seji dne 23. 3. 2017 in Občinski svet Občine Vitanje na 10. korespondenčni seji dne 10. 2. 2017 sprejela
 

A K T 
o ustanovitvi javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga

 

I. SPLOŠNE DOLOčBE

 

1. člen

 
(1)
S tem aktom se ustanovi javni zavod Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga (v nadaljnjem besedilu: zavod).
 
(2)
Ime zavoda je: Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga.
 
(3)
Angleško ime zavoda je: Centre of space technologies Herman Potočnik Noordung.
 
(4)
Skrajšano ime zavoda je: Center Noordung.
 
(5)
Sedež zavoda je: Na vasi 18, Vitanje.
 
(6)
Ustanovitelja zavoda sta Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana in Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, v razmerju Republika Slovenija 5/6 in Občina Vitanje 1/6.
 
(7)
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata za Republiko Slovenijo Vlada Republike Slovenije, za Občino Vitanje pa občinski svet, razen v primerih, ko je glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom določeno drugače.
 
(8)
Zavod pri svojem poslovanju uporablja žig okrogle oblike s premerom 30 mm, ki ima na svoji površini izpisano Center Noordung.
 

2. člen

Poslanstvo

 
Poslanstvo zavoda je promocija aktivnosti, povezanih z vesoljem, promocija vesoljskih tehnologij, promocija skupne evropske vesoljske politike, promocija tehnoloških dosežkov drugih vesoljskih politik držav, ki imajo visoko razvito vesoljsko tehnologijo, povezovanje podjetij in drugih institucij, ki delujejo na področju razvoja vesoljskih tehnologij, ter promocija in razvoj turizma, z navezavo na aktivnosti ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine, umetnosti in razvoja družbeno kulturnih vsebin z namenom kulturalizacije vesolja in združevanja umetnosti, znanosti in gospodarstva. Zavzemanje za večjo prisotnost gospodarstva v aktivnostih vesoljske industrije. V okviru svojega poslanstva zavod upošteva tudi vprašanja etičnosti ter razvoja in uveljavljanja etičnih načel v kulturalizaciji in eksploataciji vesolja.
 

II. DEJAVNOSTI ZAVODA

 

3. člen

 
(1)
Zavod pod pogoji in na način, ki velja za javno službo, opravlja naslednje dejavnosti:
 
-
promocija aktivnosti, povezanih z vesoljem, promocija vesoljskih tehnologij, promocija skupne evropske vesoljske politike,
 
-
povezovanje podjetij in drugih institucij, ki delujejo na področju vesolja (univerz, institutov …),
 
-
priprava in krepitev sposobnosti podjetij za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (v nadaljnjem besedilu: ESA) oziroma z evropskimi vesoljskimi organizacijami in tudi drugimi vesoljskimi organizacijami,
 
-
aktivnosti, povezane z izvajanjem nalog v zvezi s članstvom Slovenije v ESA,
 
-
iskanje priložnosti ter povezav z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju vesoljske aktivne predstavitve podjetij in njihovega programa, ki sodelujejo z ESA in drugimi vesoljskimi organizacijami,
 
-
izobraževanje o vesolju in vesoljskih tehnologijah, izmenjava raziskovalcev, rezidenčni programi,
 
-
razvoj rezidenčnega/raziskovalnega turizma,
 
-
aktivnosti ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine, umetnosti in razvoja družbeno kulturnih vsebin z namenom kulturalizacije vesolja in združevanja umetnosti in znanosti,
 
-
promocija središča kot turistične atrakcije,
 
-
izvedba in promocija novih metodologij in praks v smislu izobraževanj in prenosa kreativnosti–kot produkta za promocijo in razvoj turizma,
 
-
izvedba dinamičnih, inovativnih in interaktivnih ogledov za posamezne segmente obiskovalcev (po starosti, po interesu, za tuje goste …),
 
-
izvedba programov – ekskurzij za OŠ, SŠ, upokojence,
 
-
organizacija in izvedba študijskih obiskov novinarjev in ostale zainteresirane javnosti (turistične agencije ipd.) v sodelovanju s STO,
 
-
organizacija lokalnih, regijskih in nacionalnih dogodkov,
 
-
organizacija medijskih dogodkov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
 
-
info točka,
 
-
raziskovalni turizem,
 
-
izvajanje inovativnega turističnega produkta: igrifikacija vesolja (po vzoru Vojne zvezd),
 
-
varstvo znanstvene, umetniške, kulturne in tehnološke dediščine,
 
-
raziskave in razvoj na področju tehnologij in promocije aktivnosti, povezanih z vesoljem,
 
-
raziskave in razvoj poslovnih metodologij in praks,
 
-
manifestacija kulturnih aplikacij (razstave in dogodki),
 
-
izobraževanje (šolski dnevi, delavnice, predavanja, seminarji),
 
-
kulturalizacija vesolja.
 
(2)
Razen dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja zavod tudi druge dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka in se financirajo izključno iz nejavnih virov kot npr.:
 
-
izdajanje in posredovanje uporabnikom zavoda razpoložljivo študijsko gradivo s področja dejavnosti zavoda,
 
-
povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini,
 
-
organizacija in izvajanje komercialnih prireditev v prostih terminih v prostorih, s katerimi zavod upravljanja,
 
-
turistična dejavnost.
 
(3)
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom, h kateremu sta predhodno dala soglasje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občina Vitanje.
 
(4)
Iz dejavnosti, ki jo bo zavod izvajal kot javno službo, mora izvirati pretežni del vseh prihodkov zavoda, v nasprotnem primeru mora zavod ustanoviteljema vrniti sredstva, ki sta jih zagotovila ob ustanovitvi, za začetek dela ali ki jih bosta v naslednjih letih zagotovila na podlagi potrjenega programa dela in finančnega načrta, z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
 
(5)
Zavod mora zagotoviti ločeno računovodsko evidentiranje oziroma spremljanje gospodarske in negospodarske dejavnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window