Navigacija

Začasna tarifa za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 68-2649/2013, stran 8026 DATUM OBJAVE: 16.8.2013

RS 68-2649/2013

 
 

2649. Začasna tarifa za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika

 
Upravni odbor Združenja SAZAS je na svoji seji dne 30. 5. 2013 na podlagi Bernske konvencije, Direktive Sveta 93/83/ EGS, četrtega odstavka 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu ZASP) in 28. člena Statuta Združenja SAZAS sprejel
 

Z A Č A S N O T A R I F O
za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika

 

1. člen

 
Ta začasna tarifa določa višino in način izračunavanja avtorskega nadomestila za uporabo zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS, ki ga uporabniki v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika dajejo na voljo javnosti.
 

2. člen

 
Definicije pojmov po tej tarifi:
 
»Dajanje na voljo javnosti«
 
Zagotavljanje dostopnosti del iz zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS javnosti na zahtevo: zagotavljanje dostopnosti del ali njihovih delov (v nadaljevanju "dela") javnosti preko kabla ali kako drugače tako, da lahko naročniki dostopajo do del z izbiro dela, časa in lokacije individualnega dostopa.
 
»Uporabnik«
 
je fizična ali/in pravna oseba, ki na kakršenkoli način svojim naročnikom omogoča funkcijo časovnega zamika programa in osebni mrežni snemalnik, s čimer javnost daje na voljo zaščiten repertoar Združenja SAZAS.
 
»Repertoar Združenja SAZAS«
 
repertoar Združenja SAZAS zajema vsa domača in tuja glasbena (že objavljena) neodrska dela z besedilom ali brez, ki so zaščitena z ZASP in jih ščiti Združenje SAZAS na podlagi 147. člena ZASP in na podlagi pogodb o vzajemnem zastopanju s tujimi avtorskimi društvi. Združenju SAZAS je bilo z odločbo št. 800‑3/96 z dne 12. 3. 1998 Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino izdano dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na delih s področja glasbe.
 
»Časovni zamik«
 
Storitev, ki dopušča časovni zamik programa (storitev časovnega zamika ali storitev TV arhiva): zagotavljanje dostopnosti radijskih in televizijskih predvajanj (ali njihovih delov ali individualnih programov) ob času, ki ga izbere naročnik, ki pa se razlikuje od originalnega časa retransmisije kot del storitve na zahtevo, ki temelji na individualnih izborih v obdobju razpoložljivosti odložene zaznave programov.
 
»Osebni mrežni snemalnik«
 
Storitev osebnega omrežnega video zapisovalnika (NPVR): (i) digitalno zapisovanje trajnega duplikata kakršnekoli avtorske vsebine za naročnika, ki ga ta izbere iz programskega zaporedja, (ii) zagotavljanje storitve osebnega video zapisovalnika na oddaljeni lokaciji za shranjevanje pod nadzorom ponudnika storitev in na določeni oddaljenosti od digitalnega dekoderja ali set‑top naprave (digitalnega sprejemnika) ter (iii) zagotavljanje dostopnosti del na zahtevo naročniku kadarkoli s te oddaljene lokacije.
 

3. člen

 
Tarifa Združenja SAZAS (brez DDV) se obračuna v spo­dnjem odstotku od dela naročnine, ki ga uporabnik zaračuna naročniku ali kot minimalno avtorsko nadomestilo.
 
 
Avtorsko nadomestilo, ki ga mora uporabnik plačati se obračuna v odstotku od naročnine, ki jo za ta del dodatno plača naročnik ali kot minimalno avtorsko nadomestilo.
 
Minimalno nadomestilo je določeno kot najnižje nadome­stilo, ki ga mora plačati uporabnik na posameznega naročnika storitve ali na posameznega naročnika storitve, ki se mu pose­bej ne zaračunava dodatna naročnina za storitve.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window