Navigacija

Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 6-263/2002, stran 525 DATUM OBJAVE: 25.1.2002

VELJAVNOST: od 26.1.2002 / UPORABA: od 26.1.2002

RS 6-263/2002

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 6/02, 17/17, 52/18

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

263. Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

 
 
Na podlagi 25a. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) in 43. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
 

S K L E P 
o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

 

1. člen

 
S tem sklepom se ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: urad) in se v skladu z zakonom določijo strokovne naloge urada in njegova organizacija.
 

2. člen

 
Urad je vladna služba in opravlja naslednje strokovne naloge oziroma izvršuje zakonsko določene naloge na naslednji način:
 
1.
Spremlja stanje na področju določanja in varovanja tajnih podatkov preko poročil, ki so jih na njegovo zahtevo dolžni predložiti posamezni državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter gospodarske družbe in organizacije, ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: organi).
 
Predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v sprejem standarde za fizično, organizacijsko in tehnično varovanje tajnih podatkov. Pri pripravi standardov za varstvo tajnih podatkov sodeluje z drugimi organi, še zlasti z Generalno policijsko upravo in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo. Pri pripravi standardov za varstvo tajnih podatkov pri elektronskem poslovanju urad sodeluje s Centrom vlade za informatiko.
 
2.
Sodeluje z ustreznimi organi Evropske unije, zveze NATO in organi drugih mednarodnih organizacij in držav ter skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb o varovanju podatkov. Če vlada za posamezne primere ne določi drugače, je urad dolžan voditi ažuren pregled in nadzor nad distribucijo tajnih podatkov mednarodnih organizacij in držav.
 
3.
Za vlado in ministrstva pripravlja predloge predpisov, ki se nanašajo na varovanje tajnih podatkov.
 
4.
Daje mnenje o skladnosti splošnih aktov o določanju, varovanju in dostopu do tajnih podatkov z zakonom. Posamezni organi so dolžni osnutek splošnega akta predložiti uradu v pregled pred njegovim sprejemom. Če urad ne poda mnenja v 14 dneh od prejema predloga, se šteje, da na predlog akta nima pripomb.
 
Za posamezne vrste splošnih aktov organov lahko urad izdaja priporočila, vzorčne akte itd.
 
5.
Koordinira delovanje državnih organov, pristojnih za varnostno preverjanje v skladu s predpisom, ki ureja način in postopek varnostnega preverjanja ter postopek izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
 
6.
Vodi evidenco izdanih dovoljenj, ki vsebuje identifikacijske podatke imetnika dovoljenja (ime in priimek ter datum in kraj rojstva), organ pri katerem je imetnik zaposlen ter stopnjo tajnosti podatkov, do katerih lahko dostopa.
 
Urad je dolžan zagotoviti ustrezno varovanje podatkov iz navedene evidence.
 
Za zaposlene v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, Obveščevalno-varnostni službi Ministrstva za obrambo in v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave, ki opravljajo operativno delo izven prostorov organa, se ne sporoča identifikacijskih podatkov iz prvega odstavka te točke, če bi njihovo razkritje lahko povečalo nevarnost za njihovo zdravje ali življenje. V teh primerih se navede samo podatek o zasedbi delovnega mesta ter o stopnji tajnosti podatkov, do katerih oseba lahko dostopa.
 
Navedene podatke in njihove spremembe so uradu dolžni tekoče sporočati državni organi in službe, ki so pristojne za varnostno preverjanje.
 
7.
Vodi evidenco oseb iz četrtega odstavka 23. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01). Predstojnik organa je uradu dolžan takoj sporočiti identifikacijske podatke navedenih oseb, navedbo funkcije ali delovnega mesta, na katero je oseba razporejena ter stopnjo tajnosti podatkov, do katerih ima oseba dostop. Predstojnik organa je dolžan urad obvestiti tudi o morebiti kasneje pridobljenem dovoljenju oziroma o nadaljnjih prerazporeditvah osebe.
 
8.
Organom predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov, jim svetuje, organizira izobraževanja in odgovarja na strokovna vprašanja s področja varovanja tajnih podatkov.
 
9.
V skladu s predpisi, sklepi vlade in navodili generalnega sekretarja vlade opravlja druge naloge s področja varovanja tajnih podatkov.
 

2.b člen

 
Urad v skladu z Zakonom o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18) in Strategijo kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 02200-9/2016/10 z dne 1. 9. 2016) opravlja naloge pristojnega nacionalnega organa in:
 
6.
je pristojen za kriptografsko zaščito podatkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window