Navigacija

Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1694/2010, stran 4875 DATUM OBJAVE: 30.4.2010

VELJAVNOST: od 1.5.2010 / UPORABA: od 1.5.2010

RS 34-1694/2010

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 16.6.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 34/10, 42/12

Časovnica

Na današnji dan, 30.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.6.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1694. Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 4. člena, prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10) ter sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba ureja dokumentacijo in način izdaje dovoljenj, potrdil in prepovedi tranzita ter določa naloge in način delovanja Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu: komisija).
 
(2)
Ta uredba določa tudi poročanje in vodenje registrov, prepoved uporabe splošnih izvoznih dovoljenj Evropske unije ter sorazmerna in ustrezna sredstva in postopke za zagotovitev skladnosti pri izdaji globalnega izvoznega dovoljenja za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L št. 134 z dne 29. 5. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1232/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L št. 326 z dne 8. 12. 2011, str. 26), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES).
 

2. člen

(dovoljenje za izvoz, prenos in posredniške storitve za blago z dvojno rabo)

 
(1)
Dovoljenja iz prvega odstavka 4. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojo rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10; v nadaljnjem besedilu: zakon) so individualna in se izdajo z veljavnostjo do enega leta. Na zahtevo izvoznika in po pozitivnem mnenju komisije lahko ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), individualno dovoljenje podaljša še največ za eno leto glede na izpolnjevanje meril iz 12. člena Uredbe 428/2009/ES.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 428/2009/ES izda globalno izvozno dovoljenje. Pri tem za določanje sorazmernih in ustreznih sredstev iz drugega odstavka 12. člena Uredbe 428/2009/ES upošteva:
 
-
vrsto blaga z dvojno rabo,
 
-
pogostost izvoza na letni ravni,
 
-
pretekla individualna dovoljenja, izdana izvozniku za to vrsto blaga,
 
-
dolgoročnost izvoznega posla in
 
-
državo oziroma države, v katero se to blago izvaža.
 
(3)
Pri izvajanju postopkov za zagotavljanje skladnosti iz drugega odstavka 12. člena Uredbe 428/2009/ES za pridobitev globalnega izvoznega dovoljenja mora izvoznik izpolnjevati te pogoje:
 
-
vodstvo izvoznika da izjavo, da je med svojimi zaposlenimi določilo osebo, odgovorno za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, ki je seznanjena z veljavno zakonodajo na tem področju in skrbi za njeno pravilno izvajanje, sodeluje z ministrstvom in o tem seznanja druge zaposlene;
 
-
izvoznik razvrsti svoje blago po Uredbi 428/2009/ES, s čimer označi blago z dvojno rabo, za izvoz katerega je potrebno izvozno dovoljenje, in te podatke vključi v obstoječi sistem (podatkovno zbirko) oziroma s temi podatki vzpostavi sistem (podatkovno zbirko), preverja verjetnost končne uporabe pri končnem uporabniku za namen iz dovoljenja in to dokumentira;
 
-
izvoznik da izjavo, da bo o vsakršni kršitvi oziroma sumu kršitve zakonodaje ali izvajanja postopkov za zagotavljanje skladnosti z nadzorom sestavil takojšnje poročilo in nemudoma obvestil carinske organe.
 
(4)
Globalno izvozno dovoljenje velja do dveh let, na prošnjo izvoznika pa lahko ministrstvo po pozitivnem mnenju komisije dovoljenje podaljša še za največ dve leti glede na izpolnjevanje meril iz 12. člena Uredbe 428/2009/ES.
 
(5)
Ali se izvajajo postopki za zagotavljanje skladnosti iz tretjega odstavka tega člena, ugotavlja Carinska uprava Republike Slovenije.
 
(6)
Kadar ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 428/2009/ES, lahko z odločbo prepove uporabo splošnega izvoznega dovoljenja Evropske unije.
 
(7)
Ministrstvo sprejme odločitev o prepovedi uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Evropske unije iz prejšnjega odstavka na podlagi predhodnega mnenja komisije o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 428/2009/ES.
 
(8)
Ministrstvo z odločbo ponovno dovoli uporabo splošnega izvoznega dovoljenja Evropske unije po prenehanju razlogov iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 428/2009/ES.
 
(9)
Ministrstvo sprejme odločitev o ponovni dovolitvi uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Evropske unije iz prejšnjega odstavka na podlagi predhodnega mnenja komisije.
 

3. člen

(mednarodno uvozno potrdilo in potrdilo o dostavi blaga)

 
(1)
Potrdili iz prvega odstavka 12. člena zakona sta individualni.
 
(2)
Mednarodno uvozno potrdilo – International Import Certificate se izda na zahtevo uvoznika blaga z dvojno rabo pred nameravanim uvozom in velja šest mesecev.
 
(3)
Potrdilo o dostavi blaga – Delivery Verification Certificate se izda na zahtevo uvoznika blaga po opravljenem uvozu blaga z dvojno rabo. Na zahtevo ministrstva Carinska uprava Republike Slovenije predhodno preveri resničnost navedb v zahtevku.
 
(4)
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prenos blaga z dvojno rabo znotraj Evropske unije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window