Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1413/2016, stran 4764 DATUM OBJAVE: 6.5.2016

VELJAVNOST: od 7.5.2016 / UPORABA: od 7.5.2016

RS 32-1413/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 32/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1413. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec dne 21. aprila 2016 sprejel
 

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt ST-1 za funkcionalno enoto F1 (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:
 
-
Območje OPPN;
 
-
Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev;
 
-
Načrt parcelacije;
 
-
Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
 
-
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
 
-
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom;
 
-
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
 
-
Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN;
 
-
Končne določbe.
 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

 
Z OPPN se predvidi gradnjo novih stanovanjskih objektov, dograditev komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture, ki se bo navezala na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
I. Besedilo odloka;
 
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje grafične načrte:
 
1.
Izsek iz kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju (M = 1:2.500)
 
2.
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem (M = 1:1.000)
 
3.
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji (M = 1:1.000)
 
4.
Ureditvena situacija (M = 1:1.000)
 
5.
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro (M = 1:1.000)
 
6.
Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, kulturne dediščine, narave in ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom (M = 1:1.000)
 
7.
Načrt parcelacije (M = 1:1.000)
 
III. Priloge
 
1.
Obrazložitev in utemeljitev OPPN
 
2.
Strokovne podlage
 
3.
Prikaz stanja prostora

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window