Navigacija

Statut Univerze na Primorskem

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 73-3580/2003, stran 11223 DATUM OBJAVE: 29.7.2003

VELJAVNOST: od 30.7.2003 / UPORABA: od 30.7.2003

RS 73-3580/2003

Verzija 21 / 21

Čistopis se uporablja od 17.7.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 21/11, 96/11, 57/12, 29/14, 32/15, 88/15, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18, 75/19, 28/21, 115/21

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.7.2021
    DO nadaljnjega
 
 

3580. Statut Univerze na Primorskem

 
 
V skladu z 58. členom ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91, 66/00, 24/03), ki zagotavlja avtonomijo univerzi in drugim visokim šolam, 6. in 19. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99, 64/01) ter 26. člena odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03) sta začasni senat Univerze na Primorskem 8. 7. 2003 in upravni odbor Univerze na Primorskem 15. 7. 2003 sprejela
 

S T A T U T 
Univerze na Primorskem

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

 
Univerza na Primorskem (v nadaljnjem besedilu: univerza) je pravna oseba v statusnopravni obliki javnega zavoda in je avtonomni izobraževalni, znanstveno-raziskovalni in umetniški visokošolski zavod s posebnim položajem.
 
Univerzo sestavljajo članice in pridružene članice.
 
Ustanoviteljica univerze je Republika Slovenija.
 

2. člen

 
Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim, strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji, v Evropi in v svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni program visokega šolstva, nacionalni raziskovalno-razvojni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora.
 

3. člen

 
Univerza je pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomna.
 
Univerza uresničuje svojo avtonomijo s tem, da v skladu z načeli o svobodi raziskovanja, umetniškega ustvarjanja in posredovanja znanja s svojim izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim ter umetniškim delom in z zagotavljanjem avtonomije visokošolskega učitelja oziroma znanstvenega delavca samostojno:
 
-
oblikuje poslanstvo, strategijo in vizijo svojega razvoja,
 
-
določa pravila svojega organiziranja in delovanja,
 
-
oblikuje študijske in znanstveno-raziskovalne programe in določa način njihovega izvajanja,
 
-
odloča o zaposlovanju in izvolitvah v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev in o merilih za izvolitve v nazive,
 
-
voli, imenuje in odpokliče organe v skladu s statutom in drugimi akti,
 
-
upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno,
 
-
podeljuje strokovne in znanstvene naslove oziroma nazive v skladu z zakonom in podzakonskimi akti ter podeljuje častni doktorat in naziv zaslužni profesor,
 
-
spodbuja sodelovanje med študentsko skupnostjo in univerzo,
 
-
opravlja druge naloge v zvezi s svojim poslanstvom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window