Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1677/2010, stran 4849 DATUM OBJAVE: 30.4.2010

VELJAVNOST: od 30.4.2010 / UPORABA: od 30.4.2010

RS 34-1677/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.4.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/10

Časovnica

Na današnji dan, 26.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.4.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1677. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2009

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 106. člena Statuta Občine Rogatec je Občinski svet Občine Rogatec na 23. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
 

Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogatec za leto 2009

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2009.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2009 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2009 po področjih proračunske porabe. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
 

3. člen

 
Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih:
 
+-------+--------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN   |   (v EUR)|
|    |ODHODKOV         |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|I.   |Skupaj prihodki      |  3.771.510|
|    |(70+71+72+73+74)     |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|II.  |Skupaj odhodki      |  4.894.791|
|    |(40+41+42+43)       |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|III.  |Proračunski primanjkljaj |  –1.123.281|
|    |(I.-II.)         |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |       |
|    |IN NALOŽB         |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih   |    8.346|
|    |posojil in prodaja    |       |
|    |kapitalskih deležev    |       |
|    |(750+751+752)       |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje|      0|
|    |kapitalskih deležev    |       |
|    |(440+441+442+443)     |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|VI.  |Prejeta minus dana    |    8.346|
|    |posojila in spremembe   |       |
|    |kapitalskih deležev (IV.- |       |
|    |V.)            |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA    |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|VII.  |Zadolževanje (500)    |   200.000|
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|VIII. |Odplačila dolga (550)   |    20.856|
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|IX.  |Zmanjšanje sredstev na  |   –935.791|
|    |računih (I.+IV.+VII.-II.- |       |
|    |V.-VIII.)         |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|X.   |Neto zadolževanje (VII. – |   179.144|
|    |VIII.)          |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|XI.  |Neto financiranje (VI. + |  1.123.281|
|    |X. – IX.)         |       |
|    |             |       |
+-------+--------------------------+-------------+
|XII.  |Stanje sredstev na računu |   269.692|
|    |dne 31. 12. 2009     |       |
|    |(del 9009 Splošni sklad za|       |
|    |drugo)          |       |
+-------+--------------------------+-------------+

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window