Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1154/2018, stran 3998 DATUM OBJAVE: 20.4.2018

VELJAVNOST: od 19.6.2018 do 9.11.2022 / UPORABA: od 19.6.2018

RS 27-1154/2018

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 10.11.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 27/18, 21/21, 130/22

Časovnica

Na današnji dan, 1.2.2023 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.11.2022
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1154. Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve

 
 
Na podlagi prvega in drugega odstavka 123. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15), izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
 

S P L O Š N I  A K T  
o kakovosti univerzalne storitve 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta splošni akt ureja kakovost univerzalne storitve, parametre kakovosti, njihove mejne vrednosti in metode merjenja parametrov kakovosti ter vsebino, obliko in način objave podatkov o kakovosti univerzalne storitve.
 

2. člen

(izrazi)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1).
 
(2)
Poleg izrazov, uporabljenih v ZEKom-1, se v tem splošnem aktu uporabljajo še naslednji izrazi:
 
-
Čas vzpostavljanja zveze je čas, merjen v sekundah na eno decimalko natančno, ki preteče od trenutka, ko je javno telefonsko omrežje prejelo vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, pa do trenutka, ko kličoči prejme znak za zasedeno, za zvonjenje ali signal javljanja;
 
-
Delež delujočih javnih telefonskih govorilnic je odstotek delujočih javnih telefonskih govorilnic glede na celotno število vseh delujočih javnih telefonskih govorilnic;
 
-
Delež ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem računu je delež telefonskih računov, na katere so se naročniki pritožili glede na število vseh izdanih računov v določenem časovnem obdobju;
 
-
Delež neuspelih klicev je razmerje v odstotkih med neuspelimi klici in vsemi poizkusi vzpostavitve zvez v določenem časovnem obdobju;
 
-
Neuspeli klic je klic na veljavno številko, ki je bila po znaku za izbiranje pravilno izbrana, kjer se po 30 sekundah od trenutka, ko omrežje prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, na terminalu kličočega ne pojavi znak za zasedeno ali za zvonjenje ali signal javljanja;
 
-
Razpoložljivost storitve je čas, ko operater zagotavlja storitev;
 
-
Reakcijski čas univerzalne imeniške službe je čas, ki preteče od trenutka, ko javno telefonsko omrežje prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, do trenutka, ko se oglasi telefonist iz univerzalne imeniške službe ali enakovreden, z glasom aktivirani sistem (prepoznava govora);
 
-
Rok odprave okvar je čas, merjen v urah, ki preteče od sprejetja veljavne prijave okvare pri za to namenjeni službi operaterja, do odstranitve okvare in povrnitve v prejšnje delujoče stanje;
 
-
Rok za izvedbo začetne priključitve je čas, ki preteče od tedaj, ko operater prejme uporabnikovo veljavno zahtevo za priključitev na javno telefonsko omrežje, oziroma, če je bila pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja uporabniku izročena v podpis v največ osmih dneh od operaterjevega prejema zahteve, do trenutka, ko je priključitev uspešno izvedena in ima uporabnik dostop do javno dostopnih telefonskih storitev. V rok se ne šteje čas od pošiljanja zahtevka za preverjanje upravičenosti na univerzalno storitev do prejema odgovora s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitev. Zahteva je lahko dana ali ustno ali pisno ali v drugi dogovorjeni obliki;
 
-
Veljavna prijava okvare je prijava prekinitve ali poslabšanja kakovosti storitve zaradi okvare v javnem telefonskem omrežju izvajalca univerzalne storitve ali kateremkoli od medomrežno povezanih javnih telefonskih omrežij. Pri tem se ne upoštevajo okvare kakršnekoli opreme na uporabniški strani omrežne priključne točke.
 

II. IZVAJANJE UNIVERZALNE STORITVE

 

3. člen

(dostop do storitev iz nabora univerzalnih storitev)

 
(1)
Izvajalec univerzalne storitve, ki zagotavlja eno ali več storitev iz nabora univerzalne storitve po 115. členu ZEKom-1, mora poskrbeti, da je dostop do storitev omogočen 24 ur na dan in sedem dni v tednu.
 
(2)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sme omejiti ali prekiniti izvajanje storitev iz prejšnjega odstavka na način, pod pogoji in v trajanju, kot je določeno v 83. in 141. členu ZEKom-1.
 
(3)
Izvajalec univerzalne storitve iz prve, druge in četrte točke drugega odstavka 115. člena ZEKom-1 mora organizirati službo za prijavo okvar, ki mora delovati nepretrgoma 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Izvajalci storitve iz tretje in pete točke drugega odstavka 115. člena ZEKom-a morajo organizirati službo za prijavo okvar, ki mora delovati vsak delovni dan. Te službe morajo poskrbeti za odpravo okvar. Prijave okvar morajo biti zabeležene s pomočjo informacijskega sistema za obdelavo podatkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window