Navigacija

Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 144-3564/2022, stran 11009 DATUM OBJAVE: 18.11.2022

VELJAVNOST: od 1.1.2023 / UPORABA: od 1.1.2023

RS 144-3564/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 144/22

Časovnica

Na današnji dan, 22.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3564. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka 20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ter tretjega odstavka 125. člena in za izvrševanje 29., 30. in 31. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
 

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

 

1. člen

 
V Pravilniku o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 74/13, 37/14, 4/16, 63/16 in 81/18) se v 1. členu besedilo »Uredbo Komisije (EU) 2018/969 z dne 9. julija 2018 o spremembi Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem pri malih prežvekovalcih UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 12)«nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2022/175 z dne 9. februarja 2022 o spremembi Priloge IX k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede uvoznih pogojev za premike plemenskih ovac in koz iz Velike Britanije na Severno Irsko (UL L št. 29 z dne 10. 2. 2022, str. 1)«.
 

2. člen

 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Z metodo genotipizacije z validiranim molekularno-biološkim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij za kodone 136, 154 in 171 je treba določiti genotip pri ovcah v tropih ovac, kjer se izvaja izkoreninjenje praskavca, v skladu s Poglavjem B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES.«.
 

3. člen

 
7. in 8. člen se črtata.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window