Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3454/2018, stran 10827 DATUM OBJAVE: 2.11.2018

VELJAVNOST: od 17.11.2018 / UPORABA: od 17.11.2018

RS 70-3454/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.11.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 70/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.11.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3454. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar

 
 
Na podlagi 55. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2), 5. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E, Uradni list RS, št. 27/16), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar (Uradni list RS, št. 40/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17 in 16/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 41. seji dne 17. 10. 2018 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar (v nadaljevanju OPPN).
 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
OPPN je sestavljen iz besedilnega in grafičnega dela s prilogami:
 
1) Besedilo odloka sestavljajo:
 
1) Besedilo odloka sestavljajo:
I.
Splošne določbe,
II.
Opis prostorske ureditve,
III.
Umestitev načrtovane ureditve v prostor,
IV.
Pogoji za projektiranje in gradnjo,
V.
Pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
VI.
Rešitve in ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanje narave,
VII.
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov,
VIII.
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom,
IX.
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
X.
Načrt parcelacije,
XI.
Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN,
XII.
Vrste dopustnih posegov po prenehanju veljavnosti OPPN,
XIII.
Končne določbe.
 
2) Grafični del sestavljajo karte:
 
1.
Izsek iz kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta s prikazom prostorske ureditve na širšem območju;
 
2.
Izsek iz kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta s prikazom enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture na širšem območju;
 
3.
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem;
 
4.
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji;
 
5.
Ureditvena situacija;
 
6.
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro;
 
7.
Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave;
 
8.
Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
 
9.
Načrt parcelacije.
 
3) Priloge
 
1.
Prikaz stanja prostora,
 
2.
Obrazložitev in utemeljitev OPPN,
 
3.
Povzetek za javnost,
 
4.
Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
 
5.
Odločba Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za presojo vplivov na okolje,
 
6.
Elaborat vrednotenja lokacij za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar,
 
7.
Elaborat ureditve priključevanja nove kmetije »Logar« na JP 685691 Letence jug na RC R2-410/1134 Tržič–Kokrica v BCP km 9.270,
 
8.
Geološko-geotehnični elaborat.
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(območje OPPN)

 
(1)
Območje OPPN obsega zemljišči s parc. št. 347/2 in 347/1-del, obe k.o. Goriče.
 
(2)
Velikost območja je 1,3 ha.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window