Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 98-4185/2008, stran 13242 DATUM OBJAVE: 14.10.2008

RS 98-4185/2008

 
 

4185. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

 

1. člen

 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (Uradni list RS, št. 46/03 in 68/03) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»7. člen

 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
 
– R/90.010  Umetniško uprizarjanje;
– R/90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje;
– R/90.040  Obratovanje objektov za kulturne dejavnosti;
– R/93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
– R/91.012  Dejavnost arhivov;
– R/91.020  Dejavnost muzejev;
– C/14.110  Proizvodnja usnjenih oblačil;
– C/14.130  Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
– C/15.200  Proizvodnja obutve;
– C/16.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
       slame in protja;
– C/16.230  Stavbno mizarstvo in tesarstvo;
– C/17.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
       kartona;
– C/18.130  Priprava za tisk in objavo;
– C/18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– C/22.190  Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
– C/22.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
– C/25.710  Proizvodnja rezil in jedilnega pribora;
– C/25.990  Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih
       izdelkov;
– C/31.090  Proizvodnja drugega pohištva;
– C/32.990  Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti;
– C/33.110  Popravila kovinskih izdelkov;
– G/47.610  Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s knjigami;
– G/47.782  Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z umetniškimi izdelki;
– H/49.391  Medkrajevni in drug kopenski potniški promet;
– H/49.410  Cestni tovorni promet;
– I/56.101  Restavracije in gostilne;
– I/56.103  Slaščičarne in kavarne;
– I/56.300  Strežba pijač;
– J/58.110  Izdajanje knjig;
– J/58.120  Izdajanje imenikov in adresarjev;
– J/58.130  Izdajanje časopisov;
– J/58.140  Izdajanje revij in druge periodike;
– J/58.190  Drugo založništvo;
– J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij;
– J/62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov;
– J/63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane
       dejavnosti;
– J/63.120  Obratovanje spletnih portalov;
– L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin;
– M/69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje;
– M/73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij;
– M/73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora;
– M/74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
– M/74.300  Prevajanje in tolmačenje;
– N/77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
       zakup;
– N/77.220  Dajanje videokaset in plošč v najem;
– N/77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup;
– N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
– P/85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje;
– S/95.230  Popravila obutve in usnjene galanterije;
– S/95.240  Popravila pohištva;
– S/96.021  Frizerska dejavnost.«.
 

2. člen

 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window