Navigacija

Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1693/2010, stran 4874 DATUM OBJAVE: 30.4.2010

VELJAVNOST: od 15.5.2010 / UPORABA: od 15.5.2010

RS 34-1693/2010

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 30.6.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 34/10, 52/11

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.6.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1693. Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev

 
Na podlagi petega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa najvišja razmerja za osnovna plačila ter višino spremenljivih prejemkov predsednikov in članov uprav, izvršnih direktorjev, poslovodij ter prokuristov (v nadaljnjem besedilu: direktor) v gospodarskih družbah, v katerih je neposredno ali posredno imetnica večinskega deleža Republika Slovenija oziroma samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: družba).
 

2. člen

(določitev osnovnega plačila)

 
(1)
Osnovno plačilo se določi v višini povprečne bruto plače, izplačane v družbah v skupini, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ali v družbi, če ni skupine, v preteklem poslovnem letu, pomnožene z mnogokratnikom, ki ga glede na velikost in dejavnost družbe določa ta člen.
 
(2)
Mnogokratnik lahko znaša za male družbe največ 3, za srednje družbe največ 4 in za velike družbe največ 5. Pri opredelitvi velikosti družbe se uporabljajo merila, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek lahko znaša mnogokratnik v družbah, ki opravljajo dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu, za male družbe največ 2, za srednje družbe največ 3 in za velike družbe največ 4.
 
(4)
Ne glede na prejšnji odstavek veljajo za družbe – holdinge za oskrbo z električno energijo, plinom in paro mnogokratniki iz drugega odstavka tega člena.
 
(5)
Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko znaša mnogokratnik največ 3 v družbah, ki v samoupravnih lokalnih skupnostih kot gospodarsko javno službo opravljajo eno ali več teh dejavnosti:
 
-
oskrba s pitno vodo in požarno vodo,
 
-
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 
-
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
 
-
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 
-
vzdrževanje javnih tržnic,
 
-
vzdrževanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
 
-
vzdrževanje občinskih cest, ulic, trgov, poti, kolesarskih stez, pločnikov, javnih zelenih površin in javnih sanitarij,
 
-
vzdrževanje javnih parkirnih površin ter odvoz nepravilno parkiranih vozil,
 
-
urejanje javne razsvetljave, prometne in neprometne signalizacije,
 
-
gospodarjenje z javnimi objekti in stavbnimi zemljišči,
 
-
plakatiranje, obveščanje in oglaševanje,
 
-
urejanje in vzdrževanje javnih kopališč,
 
-
kabelskoinformacijski sistem,
 
-
organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 
-
medkrajevni in mestni prevoz potnikov,
 
-
obratovanje žičniških naprav in tirnih vzpenjač,
 
-
redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet,
 
-
redno zbiranje odpadkov s plovil,
 
-
redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti v marinah in športnih pristaniščih ter
 
-
druge dejavnosti varstva okolja, ki so v pristojnosti občine.
 
(6)
Ne glede na drugi, tretji in peti odstavek tega člena znaša mnogokratnik največ 4 v malih družbah in največ 5 v srednjih družbah, če gre za družbe, ki poslujejo kot invalidska podjetja in niso družbe v skupini ter opravljajo eno ali več dejav­nosti, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščene v:
 
-
področje A (Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo),
 
-
področje C (Predelovalne dejavnosti),
 
-
področje H (Promet in skladiščenje),
 
-
področje M (Strokovne, znanstvene in tehnične de­javnosti),
 
-
področje N (Druge raznovrstne in poslovne dejavnosti),
 
-
področje P (Izobraževanje).
 

3. člen

(omejitev spremenljivega prejemka)

 
(1)
V družbah, ki opravljajo dejavnosti iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena, lahko znaša spremenljivi prejemek največ 15 odstotkov izplačanih osnovnih plačil direktorja v poslovnem letu.
 
(2)
V družbah, ki opravljajo dejavnosti iz petega odstavka prejšnjega člena, lahko znaša spremenljivi prejemek največ deset odstotkov izplačanih osnovnih plačil direktorja v poslovnem letu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window