Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-1923/2015, stran 5114 DATUM OBJAVE: 26.6.2015

VELJAVNOST: od 11.7.2015 / UPORABA: od 11.7.2015

RS 46-1923/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.7.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 46/15

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.7.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1923. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora

 
 
Na podlagi 84.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo) ter 10. in 147. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - uradno prečišče­no besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora

 

1. člen

 
V Uredbi o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora (Uradni list RS, št. 29/04) se v celotnem besedilu uredbe besedilo »center za nadzor zračnega prostora« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »center za nadzor in kontrolo zračnega prostora« in besedilo »območni center za kontrolo zračnega prometa« v različnih sklonih z besedilom »služba območne kontrole zračnega prometa«, oboje v ustreznem sklonu.
 

2. člen

 
V 3. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
 
»(1) Pri izvajanju nadzora zračnega prostora se za prestrezanje zrakoplovov uporabljajo naslednji ukrepi:
 
-
vizualna identifikacija;
 
-
radarsko ali vizualno spremljanje;
 
-
preusmeritev zrakoplova;
 
-
prisilni pristanek na določenem letališču;
 
-
opozorilni strel s svetlečimi izstrelki ali svetlobnimi va­bami;
 
-
druge oblike uporabe orožja v skladu s tretjim odstav­kom tega člena.«.
 
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
 
Za novim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4)
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka v primeru grožnje vojaškega zrakoplova predhodno soglasje ni potrebno in o uporabi orožja odloča vodja izmene Združenega operativ­nega centra Slovenske vojske.«.
 

3. člen

 
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Služba območne kontrole zračnega prometa centru za nadzor in kontrolo zračnega prostora posreduje vse razpoložljive podatke, ki so potrebni za vojaško identifikacijo vseh sledi v zračnem prostoru Republike Slovenije. Podatke posre­duje neprekinjeno oziroma v najkrajšem času po tem, ko jih pridobi. Podatke o načrtih leta zrakoplovov v elektronski obliki pošilja v center za nadzor in kontrolo zračnega prostora za zračni prostor Republike Slovenije na enoten način in v obliki, ki je povezljiva s sistemom, ki ga uporablja center za nadzor in kontrolo zračnega prostora.«.
 
V četrtem odstavku se beseda »carino« nadomesti z besedama »finančno upravo«.
 
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(7) Minister, pristojen za obrambo, in izvajalec naviga­cijskih služb zračnega prometa z dogovorom določita vrsto podatkov in postopek za njihovo izmenjavo in usklajevanje med centrom za nadzor in kontrolo zračnega prostora in službo območne kontrole zračnega prometa.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window