Navigacija

Splošni Akt o uporabi sistema RDS

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2077/2013, stran 6276 DATUM OBJAVE: 28.6.2013

RS 55-2077/2013

 
 

2077. Splošni Akt o uporabi sistema RDS

 
 
Na podlagi drugega odstavka 172. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
 

S P L O Š N I A K T
o uporabi sistema RDS

 

1. člen

(vsebina akta)

 
Ta splošni akt podrobneje določa način uporabe sistema RDS za analogne zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
 

2. člen

(pojmi)

 
Poleg pomena, določenega z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1), imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
1.
Sistem RDS (Radio Data System – radijski podatkovni sistem) je sistem za prenos podatkov za analogne zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
 
2.
CENELEC je evropski komite za elektrotehniško standardizacijo.
 
3.
Standard CENELEC EN50067 je CENELEC standard, ki predpisuje način uporabe sistema RDS za zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
 
4.
Program je radijski program, za katerega je izdano dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti.
 
5.
Podatkovna skupina je skupina podatkov, ki se prenaša prek sistema RDS.
 
6.
PI (Program Identification – identifikacija programa) je podatkovna skupina, ki vsebuje 16 bitno kodo namenjeno identifikaciji programa.
 
7.
PS (Program Service – program) je podatkovna skupina, ki vsebuje osemznakovno ime programa namenjeno statičnemu prikazu imena programa na sprejemniku.
 
8.
TP (Traffic Program – cestnoprometni program) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za identifikacijo programa, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek zastavice v podatkovni skupini TA.
 
9.
TA (Traffic Announcement – cestnoprometno obvestilo) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za signalizacijo obvestila o cestnem prometu, ki ga radijska postaja trenutno oddaja.
 
10.
Aktivna zastavica pomeni, da je ustrezni bit zastavice postavljen na logično vrednost 1.
 
11.
CT (Clock Time – čas) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o točnem času in datumu.
 
12.
AF (Alternative Frequencies – druge frekvence) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih frekvencah za isti program kot je ta, ki ga oddaja radijska postaja, ki uporablja podatkovno skupino AF.
 
13.
RP (Radio Paging – radijski osebni klic) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije za storitev osebnega klica prek sistema RDS.
 
14.
Sistem osebnega klica (paging) prek sistema RDS je javna telekomunikacijska storitev namenjena prenašanju sporočil prek sistema RDS.
 
15.
EON (Enhaced Other Networks – druge mreže) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih programih.
 
16.
Točen čas je čas (datum in ura), ki je določen z Zakonom o računanju časa (Uradni list RS, št. 13/93, 8/96).
 

3. člen

(splošna določila)

 
(1)
Sistem RDS lahko uporabljajo imetniki odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki
 
a. so zaprosili agencijo za uporabo sistema RDS ali
 
b. so v ponudbi na javni razpis za prosto frekvenco navedli, da bo radijska postaja uporabljala sistem RDS
 
in jim je agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc predpisala kodo za podatkovno skupino PI in osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS.
 
(2)
Sistem RDS se uporablja v skladu s standardom CENELEC EN50067.
 
(3)
Zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki uporabljajo sistem RDS, morajo uporabljati podatkovno skupino PI in podatkovni skupino PS v skladu s 4. in 5. členom tega akta in v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
 
(4)
Podatkovne skupine, katerih uporaba v tem aktu ni posebej določena, se uporabljajo v skladu s standardom CENELEC EN50067.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window