Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lavžnik v Šempetru pri Gorici

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 2-73/2009, stran 178 DATUM OBJAVE: 12.1.2009

VELJAVNOST: od 13.1.2009 / UPORABA: od 13.1.2009

RS 2-73/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.1.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 2/09

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.1.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

73. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lavžnik v Šempetru pri Gorici

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 99/07) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 22. seji dne 18. decembra 2008 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lavžnik v Šempetru pri Gorici

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt Lavžnik v Šempetru pri Gorici, ki ga je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o. pod številko 436 novembra 2008. Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) določa prostorske ureditve znotraj ureditvenega območja ŠE-IG/1, opredeljenega z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002 (Uradni list RS, št. 97/08).
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
Odlok o OPPN Lavžnik v Šempetru pri Gorici (v nadaljnjem besedilu: Odlok) določa:
 
ureditveno območje, opis prostorskih ureditev, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo, zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin,
 
rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorskih ureditev, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
 

3. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
OPPN vsebuje:
 
(1)
Odlok
 
(2)
Grafični del OPPN:
 
1.
Izsek iz kartografske dokumentacije prostorskega plana občine M 1:5000
 
2.
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1:1000
 
3.
Ureditveno situacijo M 1:1000
 
4.
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:1000
 
5.
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom M 1:1000
 
6.
Načrt parcelacije M 1:1000
 
(3)
Priloge OPPN:
 
1.
prikaz stanja prostora
 
2.
strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
 
3.
smernice in mnenja
 
4.
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
 
5.
povzetek za javnost.
 

UREDITVENO OBMOČJE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window