Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-242/2019, stran 431 DATUM OBJAVE: 7.2.2019

VELJAVNOST: od 22.2.2019 / UPORABA: od 22.2.2019

RS 8-242/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 8/19

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.2.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-C)

 
 
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 31. januarja 2019 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-C)

 

1. člen

 
V Odloku o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 67/08, 17/15 in 62/16) se v 5. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, so:
 
-
(02) Umetnost in humanistika,
 
-
(03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost.«.
 

2. člen

 
V 7. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Dekan je strokovni vodja in poslovodni organ fakultete.«.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Dekan fakultete ima pooblastila in odgovornosti v skladu s tem odlokom in zakonom ter opravlja naslednje naloge: usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, umetniško in drugo delo, skrbi in odgovarja za zakonitost dela, je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskega zavoda, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija visokošolskega zavoda), najmanj enkrat letno poroča o delu senatu in upravnemu odboru visokošolskega zavoda, odloča o sklepanju in odpovedi pogodb o zaposlitvi ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti fakultete.«.
 

3. člen

 
V 8. členu se peti odstavek črta. Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window