Navigacija

Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 109-4942/2011, stran 14894 DATUM OBJAVE: 30.12.2011

RS 109-4942/2011

 
 

4942. Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
 

P R A V I L N I K
o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
Ta pravilnik ureja način po katerem se strokovnim delavcem, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, kakor tudi prilagojeno usposabljanje delodajalcev, ki sami prevzamejo strokovne naloge (v nadaljnjem besedilu: delodajalci kot strokovni delavci).
 
(2)
Ta pravilnik ureja tudi vrste programov izpopolnjevanja in usposabljanja, potrditev in točkovanje programov ter izdajo potrdil o izpopolnjevanju in usposabljanju iz prejšnjega odstavka tega člena.
 

2. člen

(cilji strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja)

 
(1)
Cilj stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnih delavcev je ohranjanje in posodabljanje strokovne usposobljenosti za izvajanje nalog, izboljšanje kakovosti storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo.
 
(2)
Cilj prilagojenega usposabljanja delodajalcev je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za izvajanje nalog in izboljšanje kakovosti varnosti in zdravja pri delu z aktivnim izvajanjem strokovnih nalog.
 

II. VRSTE PROGRAMOV

 

3. člen

(vrste programov)

 
(1)
Strokovni delavci na področju varnosti in zdravja pri delu imajo pravico in obveznost stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja po enem od naslednjih programov:
 
-
programi strokovnega izpopolnjevanja, ki nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo znanja iz programov za pridobitev izobrazbe;
 
-
programi usposabljanja (posodobitveni programi), ki omogočajo stalni strokovni razvoj, posodabljanje znanja, seznanjanje z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnimi pristopi;
 
-
programi, ki se jih strokovni delavec udeleži v Republiki Sloveniji ali tujini izven sistema programov iz prvih dveh alinej tega člena, v postopku potrditve po 5. člen u tega pravilnika pa je ugotovljeno, da so njihovi cilji skladni s cilji iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
 
(2)
Odgovorne osebe delodajalcev, ki želijo sami prevzeti opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, se morajo v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu: zakon) usposobiti za te naloge po programih prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window