Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 112-4850/2008, stran 14691 DATUM OBJAVE: 28.11.2008

VELJAVNOST: od 29.11.2008 / UPORABA: od 29.11.2008

RS 112-4850/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.11.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 112/08

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.11.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4850. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
 

S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok

 

1. člen

 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (Uradni list RS, št. 111/03) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »Uradni list RS, št. 96/02« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 96/02, 7/07 – odl. US, 53/07, 65/07 – odl. US in 56/08«.
 

2. člen

 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»6. člen

 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
 
R 91.030   Varstvo kulturne dediščine;
A 01.190   Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih
       rastlin;
A 01.290   Gojenje drugih trajnih nasadov;
A 01.300   Razmnoževanje rastlin;
A 01.610   Storitve za rastlinsko pridelavo;
A 01.640   Obdelava semen;
A 02.100   Gojenje gozdov in druge gozdarske
       dejavnosti;
A 02.200   Sečnja;
C 31.090   Proizvodnja drugega pohištva;
C 33.120   Popravila strojev in naprav;
C 33.190   Popravila drugih naprav;
E 38.320   Pridobivanje sekundarnih surovin
       iz ostankov in odpadkov;
F 42.110   Gradnja cest;
F 42.910   Gradnja vodnih objektov;
F 42.990   Gradnja drugih objektov nizke gradnje;
F 43.110   Rušenje objektov;
F 43.120   Zemeljska pripravljalna dela;
F 43.990   Druga specializirana gradbena dela;
G 45.200   Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
G 46.110   Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
       živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
G 46.150   Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in
       naprav za gospodinjstvo in železnine;
G 46.220   Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
G 46.490   Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
       porabe;
G 47.590   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
       predmeti za gospodinjstvo;
G 47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s knjigami;
G 47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s časopisi in revijami;
G 47.622   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       s papirjem in pisalnimi potrebščinami;
G47.761    Trgovina na drobno v cvetličarnah;
G 47.762   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
G 47.782   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
       z umetniškimi izdelki;
G 47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom;
G 47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
G 47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic;
H 49.410   Cestni tovorni promet;
I 56.101   Restavracije in gostilne;
I 56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati;
I 56.103   Slaščičarne in kavarne;
I 56.104   Začasni gostinski obrati;
J 58.110   Izdajanje knjig;
J 58.140   Izdajanje revij in druge periodike;
J 58.190   Drugo založništvo;
L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin;
M 71.112   Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
       projektiranje;
M 72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost
       na področju biotehnologije;
M 72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost
       na drugih področjih naravoslovja in
       tehnologije;
M 72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost
       na področju družboslovja in humanistike;
M 74.100   Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo;
N 77.320   Dajanje gradbenih strojev v najem;
N 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
P 85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju kulture in
       umetnosti;
P 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje;
R 90.040   Obratovanje objektov za kulturne
       prireditve;
R 91.020   Dejavnost muzejev;
R 91.040   Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
       varstvo naravnih vrednot;
R 91.011   Dejavnost knjižnic;
R 93.229   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
       čas;
S 96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window