Navigacija

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1671/2010, stran 4846 DATUM OBJAVE: 30.4.2010

VELJAVNOST: od 30.4.2010 / UPORABA: od 30.4.2010

RS 34-1671/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.4.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/10

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.4.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1671. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB-2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 23. 4. 2010 sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I

 

1. člen

(razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto je za območje z oznako enote urejanja prostora NM/20-OPPN-b (v nadaljevanju: EUP NM/20-OPPN-b) predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: OPN) določa, da se za območja, ki se urejajo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, pripravi po en ali več občinskih podrobnih prostorskih načrtov, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen občinski podrobni prostorski načrt vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI ter da bo dinamika priprave posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.
 
Skladno z zgornjimi določili je za SZ del EUP NM/20-OPPN-b gospodarska družba Global nepremičnine d.o.o. podala investicijsko namero in pobudo za pripravo občinskega podrobnega prostorski načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I (v nadaljevanju: OPPN).
 
Ker se bo izdelal občinski podrobni prostorski načrt samo za severozahodni del EUP NM/20-OPPN-b, je treba pripraviti strokovne podlage najmanj za celotno območje EUP NM/20-OPPN-b, s katerimi se predvidijo celovite rešitve GJI.
 

3. člen

(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
Na območju EUP NM/20-OPPN-b se izdela OPPN v velikosti približno 0,65 ha. V območju OPPN je predvidena postavitev trgovskega kompleksa z ureditvijo površin za manipulacijo in parkirne površine ter z ustreznimi prometnimi dostopi.
 
Območje urejanja je določeno okvirno in se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag razširi tudi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 
Na podlagi prvega odstavka 59. člena ZPNačrt-a in 19. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradi list RS, št. 99/07) ter na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag določenih s projektno nalogo (št. 350-10/2010/5, z dne 14. 4. 2010) se strokovno rešitev pridobi z izdelavo več variantnih rešitev.
 
Izbor najustreznejše variante opravi pripravljavec MONM, pri čemer je treba zagotoviti prezentacijo vseh variantnih rešitev za namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN in obrazložitev o izboru najprimernejše rešitve. Najprimernejšo rešitev potrdi župan MONM na predlog občinske uprave.
 
Na podlagi izbrane variante se izdelajo podrobnejše strokovne podlage za izbrano rešitev, v katerih je potrebno podrobneje določiti pogoje pozidave z definiranjem gostote pozidave z etažnostjo ter kapaciteto gradnje, na podlagi veljavnih normativov zagotoviti zadostno število parkirnih mest ter parkovnih in rekreacijskih površin.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window